İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

07.09.2017 ALINAN KARARLAR

07.09.2017 ALINAN KARARLAR

11.09.2017

BELEDİYE MECLİSİNİN 07.09.2017 TARİHLİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR 

1-Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2- Efeler İlçesi, Cumhuriyet (Zeybek) Mahallesi, 17K1 pafta, 2116 ada 8 ve 9 parsel ve 6608 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3- Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, M19B18A3A pafta, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 ve 2 parsel, 120 ada 1 parsel ve Orta Mahalle 820 ada 43 nolu parseller için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4- Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 119 (18J3 ve 18K4) pafta, 623 ada 2 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5- Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 16L1 pafta, 836 ada 12 ve 19 parsel numaralı taşınmazlar için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(4) Maddesi kapsamında, kat yüksekliğinin 24.00m ye düşürülmesi şartıyla uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6- Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, 17L4 pafta, 6191 ada 5 parsel numaralı taşınmaz için talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi kapsamında uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 7- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılması teklif edilen değişikliklerin komisyondan geldiği şekliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 8-Efeler Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, Belediyemizin hizmet binası ve ek hizmet binası (ESKO) 3. katta hizmet veren müştemilatı ile Belediyeye ait bina ve tesislerde, temizlik hizmetlerinde ve genel hizmetlerde toplamda 30 personel çalıştırılmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ve yıllara sari (yaygın) olarak ihale edilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 9-Belediyemizin idari işler ve kültür etkinliklerinde çalıştırılmak üzere 01.01.2018 – 30.09.2019 tarihleri arasında 50 kişi personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımının 4734 sayılı yasa gereğince ve yıllara sari (yaygın) olarak yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10- Belediyemize ait taşınmazların 5 yıl süreyle Efebel İnş. Tem. Spor Gıda Turz. Jeotermal San. ve Tic. A.Ş.ne gayri nakdi sermaye olarak konulup, konulmayacağı hususunun yerinde incelenmesi amacıyla ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 11-İlimiz Efeler İlçesinde faaliyet gösteren ve Federasyonumuza üye kulüplerinin katıldıkları kategori ve sporcu sayıları ekli listede sunulmuş olup, Nakti yardımı esas alacak olan 1-Süper Amatör Lig Takımlarına net 60.500,00TL.,  2- 1.Amatör Küme Takımlarına net 51.000,00TL., 3-2.nci Amatör Küme Takımlarına net 39.000,00TL, 4-Futbol Dışı Faaliyet gösteren Kulüplere net 10.000.00TL Toplamda net 160.500.00TL para yardımı yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 12- Aydın ili, Efeler ilçesinde 6360 sayılı yasa ile ilçe belediyelerine bağlanan köylerde bulunan taşınmazlar üzerinde farklı tarih ve yevmiye ile konulmuş “ 3367 sayılı kanun hükümleri tabi olup 10 yıl süre ile takyitlidir “ şerhlerinin 6360 sayılı yasada belirlenen 5 yıllık süre henüz dolmadığından hak sahiplerinin şerhlerin kaldırılması için dava açma hakkı bulunduğundan kaldırılmamasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13-Ata Mahallesi tapuda 1827 ada 11 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 204,90 m⊃2; yüzölçümlü parselde 4,87 m⊃2;'ye tekabül eden 19.000/800.000 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

14-Ata Mahallesi tapuda 6263 ada 59 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 256,88m⊃2; yüzölçümlü parselde 10,89 m⊃2;'ye tekabül eden 136.000/3211.000 paylı belediye hissesini emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

15-Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1280 ada 11 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 411,00 m⊃2; yüzölçümlü parselde 23,05 m⊃2;'ye tekabül eden 461.000/8220.000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

16- Cumhuriyet Mahallesi tapuda 1841 ada 26 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1.293,77 m⊃2; yüzölçümlü parselde 4,41 m⊃2;'ye tekabül eden 441/129377 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

17-Orta Mahallesi tapuda 2770 ada 31 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 324,44 m⊃2; yüzölçümlü parselde 72,097 m⊃2;'ye tekabül eden 2.000/9.000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

18-Ata Mahallesi tapuda 6266 ada 18 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 369,10 m⊃2; yüzölçümlü parselde 24,38 m⊃2;'ye tekabül eden 1219/18455 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

19-Kurtuluş Mahallesi tapuda 1064 ada 23 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 298,25 m⊃2; yüzölçümlü parselde 2,25 m⊃2;'ye tekabül eden 9/1193 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

M. Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.