İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

09.05.2022 ALINAN KARARLAR

09.05.2022 ALINAN KARARLAR

12.05.2022

    BELEDİYE MECLİSİNİN 09.05.2022 TARİHLİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 05.05.2022 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. 2021 Mali Yılı Efeler Belediyesi İdare Bütçe Kesin Hesaplarının Yönetim Dönemi kayıtlarına uygun olduğu, işlemlerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yapıldığı, 2021 yılı Taşınır Mal hesaplarının muhasebe kayıtlarına uygun olduğu ve Taşınır Mal Yönetmeliği dikkate alınarak yapıldığı görülmüş olup, belediyemiz 2021 yılı Kesin Hesap ve 2021 yılı Taşınır Yönetim Dönemi Kesin Hesabının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  3. Efeler İlçesi Kemer Mahallesi 6623 Ada 1 Parselde kayıtlı 638,02 m2 alan içerindeki taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) ve (i) bendinde ‘‘Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.’’ ve (i) bendinde ‘‘Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.’’ denildiğinden, Mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere Asliye Ticaret Mahkemesinin kararında belirtilen 332.470,62 TL artırılmasına tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olmak üzere sermaye artırımı olarak verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  4. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 103 Ada 1 Parselde kayıtlı 58.153,00 m2 'lik tarım arazisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) ve (i) bendinde ‘‘Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.’’ ve (i) bendinde ‘‘Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.’’ denildiğinden, Mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere Asliye Ticaret Mahkemesinin kararında belirtilen 1.744.590,00 TL artırılmasına tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olmak üzere sermaye artırımı olarak verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  5. İlimiz, Efeler İlçesi Ovaemiri Mahallesi için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazların incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  6. İlimiz, Efeler İlçesi; Tepecik Mahallesi 131, 145, 146, 150, 151, 152 nolu yapı adalarında serbest nizam yapılaşma koşulunun değiştirilmesi ada bazında etüt çalışması yapılarak yönetmeliğe uygun hale getirilmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine gelen itirazlar değerlendirilmiş olup; dilekçelerde belirtilen 145 ve 146 nolu yapı adalarının kuzey kısımlarının Serbest Nizam olması dolayısıyla yalnızca bu kısımlarını kapsaması; yapılan bahse konu imar planı değişikliğinin 08.09.2013 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16.Madddesinin 55.Bendinde yer alan “Serbest Nizam” koşulu tanımının, 25.07.2019 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile kaldırılması ve konu ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesinin 20.08.2020 tarih ve 156151 sayılı görüş yazısında, Serbest Nizam koşullu alanlarda imar planı değişikliği ile yeni nizam belirlenmesi gerektiği belirtildiği için yapılmış olması; itiraz dilekçelerinde geçen 132 nolu yapı adasındaki imar planı değişikliğinin Serbest Nizamlarla ilgisi olmayıp, parsel maliki tarafından hazırlatılıp belediyemize sunulan ve Efeler Belediye Meclisinin 03.06.2016 tarih ve 103 sayılı Meclis Kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 288 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği olması nedeniyle söz konusu itirazların reddedilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

M.Fatih ATAY 

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.