İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

09.10.2020 ALINAN KARARLAR

09.10.2020 ALINAN KARARLAR

13.10.2020

    BELEDİYE MECLİSİNİN 09.10.2020 TARİHLİ EYLÜL AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 2. İlçemiz sınırları içerinde bulunan işyerlerinin tente ve sundurmaların İmar mevzuatı açısından uygun olacak şekilde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanacak yönetmelik ile standartlarının belirlenmesi ve bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. Efeler Belediyesi iştiraki Zeybek Kreş enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin nakdi sermayesinin 5.550.000,00 TL’ye çıkarılmasına toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.
 4. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce uygulanmakta olan 2020 yılı Gelir Ücret Tarifesine; “1- Lise Hazırlık Öğrencilerine Yıllık 1.398,31 TL 2- Üniversite Hazırlık Öğrencilerine Yıllık 1.864,41 TL her iki ücretinde 10 eşit taksitte ödenebilmesine” olarak ilave edilmesine, Zabıta Müdürlüğünün tüm ücret tarifesi; Pazar Yerleri Gelir Ücret Tarifesi başlıklı kısmında yer alan ücret tarifesi aşağıdaki şekilde belirlenmesine, 1) Aşağıda yer alan gelir ücret tarifelerinin Pazar alanında bulunmadığından gelir ücret tarifesinden kaldırılması; 1.1. Efekent Pazar Yeri 1 parsel tahsis ücreti (1.sınıf) 1.725,00 TL 1.2. Efekent Pazar Yeri 1 parsel tahsis ücreti (2.sınıf) 1.150,00 TL 2) Aşağıda yer alan Pazar yerleri alanları yeni oluşturulduğundan gelir ücret tarifesine eklenmesi; 2.1. Efekent kapalı Pazar yeri (40 m2) 10.720,00 TL, 2.2. Efekent kapalı Pazar yeri (25 m2) 6.700,00 TL, 2.3. Efekent kapalı Pazar yeri (18 m2) 4.824,00 TL, 2.4. Efekent kapalı Pazar yeri (15 m2) 4.020,00 TL, 2.5. Efekent kapalı Pazar yeri (12 m2) 3.216,00 TL, 2.6. Efekent kapalı Pazar yeri (2 m2) 536,00 TL, 2.7. Efekent kapalı Pazar yeri (6 m2) 1.608,00 TL, 2.8. Efekent kapalı Pazar yeri (9 m2) 2.412,00 TL, 2.9.Kurtuluş (garaj alanı) Pazar yeri (35 m2) 9.380,00 TL, 2.10. Kurtuluş (garaj alanı) Pazar yeri (22,5 m2) 6.030,00 TL, 2.11. Kurtuluş (garaj alanı) Pazar yeri (18 m2) 4.824,00 TL, 2.12. Kurtuluş (garaj alanı) Pazar yeri (12 m2) 3.216,00 TL, 2.13. Kurtuluş (garaj alanı) Pazar yeri (9 m2) 2.412,00 TL, 2.14. Kurtuluş (garaj alanı) Pazar yeri (4 m2) 1.072,00 TL, 2.15. Kurtuluş (garaj alanı) Pazar yeri (3 m2) 804,00 TL, 2.16. Kurtuluş (garaj alanı) Pazar yeri (1,5 m2) 402,00 TL, 2.17. Nevzat Biçer (otopark alanı) Pazar yeri (10 m2) 2.680,00 TL, 2.18. Nevzat Biçer (otopark alanı) Pazar yeri (9 m2) 2.412,00 TL, 2.19. Nevzat Biçer (otopark alanı) Pazar yeri (4 m2) 1.072,00 TL. (Söz konusu m2 hesaplaması 2020 yılı gelir ücret tarifesinde yer alan Fatih Kapalı Pazar yeri 7 m2 - 7,5 m2 ücretinden hesaplanmıştır. 1 m2 ücret 268,00 TL olarak belirlenmesine) toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 5. Belediyemizin 2021 Mali Yılı Performans Programının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.
 6. Belediyemiz 2021 yılı Gelir Ücret Tarifesinde yer alan gelir kalemlerindeki artışların Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun onayladığı haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 7. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62 nci maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24 ve 26 nci maddeleri gereğince, 2021 yılı Belediyemiz bütçe ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminlerinin 2021 Yılı Analitik Bütçesi 259.064.000,00 TL Gelir, 258.774.000,00 TL Gider ve 290.000,00 Red ve İadeler olmak üzere gelir ve gideri denk bütçe olarakkabulünetoplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla karar verildi.
 8. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 620 ada 22 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan UİP-09029144 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amacı olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
 9. Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi 1923 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan UİP-09377379 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.
 10. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 6406 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan UİP-09047834 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amacı olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi.
 11. Efeler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 2195 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılan UİP-09640670 plan işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amacı olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla karar verildi

 

 

                                                                                                                      M. Fatih ATAY

  Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.