İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

20.05.2021 ALINAN KARARLAR

20.05.2021 ALINAN KARARLAR

21.05.2021

BELEDİYE MECLİSİNİN 20.05.2021 TARİHLİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

  1. Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. 2020 Mali Yılı Efeler Belediyesi İdare Bütçe Kesin Hesaplarının Yönetim Dönemi kayıtlarına uygun olduğu, işlemlerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yapıldığı, 2020 yılı Taşınır Mal hesaplarının muhasebe kayıtlarına uygun olduğu ve Taşınır Mal Yönetmeliği dikkate alınarak yapıldığı görülmüş olup, belediyemiz 2020 yılı Kesin Hesap ve 2020 yılı Taşınır Yönetim Dönemi Kesin Hesabının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  3. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021 Yılı Ek Bütçesi’nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine uygun olduğu tespit edilmiş olup, bütçenin hazırlandığı şekliyle 30.000.000,00 TL gelir ve gider denkliği sağlanmış bir şekilde kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  4. Mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararlarında belirtilen ekli listede belirtilen taşınmazların, tapuya şerh verilmesi, taşınmazın kullanılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ne ait olmak üzere listede belirtilen bedel üzerinden sermaye artırımı olarak verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  5. Cumhuriyet Mahallesi 1662 Ada 7 Parselde bulunan Halı Saha ve Müştemilatın mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 1.073.235,60-TL artırılmasına, tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olmak üzere sermaye artırımı olarak verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  6. Işıklı Mahallesi 889-890 Parselde bulunan taşınmazın Mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 606.000,00-TL artırılmasına tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olmak üzere sermaye artırımı olarak verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  7. İlimiz, Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi, 825 ada 17 parsel, 1212 ada 200 parsel ve Güzelhisar Mahallesi 1212 ada 203 parsel nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazın incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  8. Serbest Nizam koşullu alanlarda imar planı değişikliği ile yeni nizam belirlenmesi gerektiği belirtilmiş olup, buna istinaden yerinde ve arşivde yapılan incelemelere göre söz konusu yapı adasında meskun doku ve ruhsatlı yapılar baz alınarak belirlenen yapılaşma koşullarının uygun olduğu, arşivde itiraz edilen 11 nolu parsele ait herhangi bir yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmadığı görüldüğünden itirazın reddedilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  9. Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2339 ada 1 parsel, 2340 ada 1 parsel, 2349 ada 1 parsel nolu taşınmazlarda yapılan uygulama imar planı değişikliğinin ve üst ölçekli imar planına uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

                                                                                                                               M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.