İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.08.2023 ALINAN KARARLAR

01.08.2023 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2023 TARİHLİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 05.07.2023 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
   
 2. 02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’ inci Maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait (II) Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
   
 3. İlçemiz Efeler Mahallesi 1343 sokak üzerinde bulunan alanda yeni yapılmakta olan parka 4 Eylül Aşık Veysel Parkı isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
   
 4. İlçemiz Zeybek Mahallesi 1529 Sokak üzerinde (Zeybek 1. Cad. kesişiminden Zeybek 5. Cad. kesişimine kadar (Zeybek Bul. Hariç) 15 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılan Pazar yerinin Zeybek Mahallesi veya yakınlarında Kapalı Pazar yeri alanı yapılıncaya kadar esnafların işgaliye ücretinin ödemeleri karşılığında parsel verilmesine ve açık kalmasına, Kızılcaköy Yöresel Ürünler Pazar Yerinin her hafta pazar günü açık kalmasına, Adnan Menderes Mahallesi Yahya Kemal Cad. üzerinde Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri’nin her hafta Perşembe günü açık olacak ve sadece gıda ürünleri satışı bulundurulacak şekilde halkın hizmetine açılması için işlemlerinin başlatılmasına, İlçemiz mahallelerinde kurulmakta olan Çarşamba, Kemer, Kurtuluş mahalle pazar yerlerinin esnafların yıllık işgaliye izni karşılığında sergi açmalarına müsaade edilmesine, Çeştepe ve Dalama Pazar Yerlerinin belediyemizin kurulduğu tarihten bu yana halkın hizmetini karşılamak adına; Pazar Yerleri Yönetmelik hükümlerine göre iyileştirilerek hizmetlerine devam etmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
   
 5. Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1584 ada 8 Parselde Efeler Belediyesi adına kayıtlı 33,42 m2 yüzölçümlü taşınmaz hissesinin tahsis amacına uygun herhangi bir işlem yapılmadığından İl Sağlık Müdürlüğü adına olan tahsisinin iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 6. Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait Efeler İlçesinde Meşrutiyet Mahallesi 2376 ada 1 parsel, 2375 ada 1 parsel, 2304 ada 1 parsel taşınmazların satışının yapılıp yapılamayacağı hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 7. UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından TBB (Türkiye Belediyeler Birliği ) işbirliğinde Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri Projesi kapsamında Belediyemizin pilot belediye olarak yer almasına, proje faaliyetlerinin belediyemizce tahsis edilecek alanda yürütülmesine, proje kapsamında belediyemize hibe edilecek eğitim araç / gereç ve ekipmanlarının proje hedefleri doğrultusunda kullanmak üzere teslim alınarak belediyemiz taşınır malzemelerine kayıt edilmesine ve proje kapsamında yapılacak olan faaliyetlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’ a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 8. İlçemiz İmamköy Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlar üzerinde yaptırılmış olan otele isim verilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Kültür, Sanat, Spor ve Engelliler Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 9. Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi 109 ada 3 parsel nolu, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında spor tesisi alanında, yürürlükte bulunan UİP-20857 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.50 m., TAKS/KAKS=0.40/1.20 Lise Alanında yer alan taşınmaz için, her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi ve E:1.20,Yençok=30.50 m. yapılaşma koşullu Kapalı Spor Tesis Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Efeler Belediye Meclisinin 03.02.2023 tarih ve 42 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2023 tarih ve 165 sayılı kararı ile tadilen onaylanarak askıya çıkan imar planı değişikliği talebine yapılan itirazın uygun olmadığına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 10. Efeler İlçesi Orta Mahallesi 1420 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29 ve 32 nolu parseller için imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 11. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 184 ada 28 ve 123 nolu parseller için imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 12. Cumhuriyetin ilanının 100. Yılı münasebetiyle Belediyemizce edebiyat içerikli yarışma düzenlenmesine, yarışmada birinci olan kişiye 10.000,00 TL, ikinci olan kişiye 7.500,00 TL, üçüncü olan kişiye 5.000,00 TL nakdi ödül verilmesine ve yapılacak olan faaliyetlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’ a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 13. Tralleis kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında Aydın Müze Müdürlüğü ile yapılacak protokolle belediyemizce ayni ve nakdi yardımlar ile işgücü desteği hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür, Sanat, Spor ve Engelliler Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 14. İlçemizde ikamet eden ve ilçemizin dışındaki okullarda dereceye giren öğrencilere 10.000,00 TL nakdi ödül verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 15. Efeler İlçemizde yeni yapılacak bir parka Avukat Savaş AKÇÖLTEKİN isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.