İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

01.11.2023 ALINAN KARARLAR

01.11.2023 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2023 TARİHLİ KASIM AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
  2. 02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’ inci Maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
  3. Belediyemize ait su aboneliklerinden katı atık ücreti tahsil edilmemesi hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
  4. 2023 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
  5. 2024 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesinin görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
  6. Efeler İlçemizde yeni yapılacak olan parklardan bir tanesine Aydın’da kurulan ve ilk kadın derneği olan Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesinin kurucusu ve yönetim kurulu üyesi olan 2009-2016 yılları arasında Türk Kadınlar Birliği Derneği Başkanlığı görevini üstlenen Emine Nadide ÇAKILCI isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
  7. İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 624 ada 13 ve 16 parsel nolu taşınmazlar yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanında, yürürlükte bulunan UİP-129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
  8. Aydın İli, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Adnan Menderes Üniversite Hastanesine ulaşımını sağlayan yolun yenilenmesine ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol imzalayarak yapımı noktasında beraberce hareket edilebilmesi adına Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY’ a protokol yapma yetkisi verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
  9. Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi, Katılım Öncesi Yardım Aracı-II (IPAII) fonları çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanacak proje kapsamında; Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği’nin ana yürütücü olduğu, Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin ortak olduğu Sivil Katılım Hibe Programı’na Belediyemizin de projenin yürütülmesinde ve ortaklık anlaşmasının imzalanması için Efeler Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a protokol yapma yetkisi verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

  

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.