İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

01.12.2023 ALINAN KARARLAR

01.12.2023 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.12.2023 TARİHLİ ARALIK AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 1. Belediye Meclisinin 03.11.2023 tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 2. İlçemiz Efeler Mahallesi 1475 Sokak’ta bulunan alanda yeni parka Emine Nadide ÇAKILCI isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 3. İlçemiz Adnan Menderes Mahallesi 543 Sokak’ta bulunan alanda yeni  parka Avukat Savaş AKÇÖLTEKİN’in isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 4. Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi, Katılım Öncesi Yardım Aracı-II (IPAII) fonları çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanacak proje kapsamında; Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği ile Sivil Katılım Hibe Programında yer alan  proje için  Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a  yetki verilmesine   toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 5. Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi, Katılım Öncesi Yardım Aracı-II (IPAII) fonları çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanacak proje kapsamında; Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği ile Sivil Katılım Hibe Programı’na Belediyemiz adına  Dış İlişkiler Müdür V. Sedat AKKIN’ın  temsilci olması toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 6. Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi, Katılım Öncesi Yardım Aracı-II (IPAII) fonları çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanacak proje kapsamında; Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği’nin ortak olduğu Sivil Katılım Hibe Programı “Engellilerin Yükselen Sesi” adlı proje için Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’a  yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi, Katılım Öncesi Yardım Aracı-II (IPAII) fonları çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanacak proje kapsamında; Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği’nin ortak olduğu Sivil Katılım Hibe Programı “Engellilerin Yükselen Sesi” adlı projede Belediyemiz adına Dış İlişkiler Müdür V. Sedat AKKIN’ın temsilci olması  toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 8. 2024 yılında uygulanacak olan İlan ve Reklam Vergisi ,Eğlence Vergisi, İşgaliye  Ücretlerinin yeniden değerlendirmesi  hususunun görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  
 9. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce İlçemiz Girne ve Fatih Mahallelerinde bulunan Efekent ve Fatih Kapalı Pazar yerlerine çatı güneş enerji sistemi yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  
 10. İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1584 ada 8 parsel nolu, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.09.2022 tarih ve 300 sayılı kararı ile onaylanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sağlık Alanında, yürürlükte bulunan UİP-2129 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum Alanında yer alan taşınmaz için, her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi ve E=1.10, Yençok: 15.00 m yapılaşma koşullu  Sağlık Tesis Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin  Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 11. İlimiz, Efeler İlçesi, Çeştepe Mahallesi 116 ada 12 parsel nolu taşınmaz   yürürlükte bulunan için Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2023 tarih ve 344 karar nolu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Belediye Hizmet Alanında, yürürlükte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan taşınmaz için  kuzey ve doğu yönlerinden 10.00 m,  batı ve güney yönlerden 5.00 m çekme mesafeleri ve Emsal=1.00 Yençok=6.50 m (2 kat) yapılaşma koşulları olan Belediye Hizmet Alanı (Geçici Hayvan Bakım Evi)  kullanım kararı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 12. İlimiz, Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 184 ada 28 ve 123 parsel nolu, taşınmaz için, yürürlükte bulunan Mülga Tepecik Belediyesince 01.07.2005 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2023 tarih ve 318 sayılı kararı ile onaylanarak askıya çıkmış, imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde itiraz edilmiş olup, itirazın görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 13. İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 624 ada 13 ve 16 parsel nolu taşınmazlar   yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanında, yürürlükte bulunan UİP-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planını Konut Alanı, Trafo alanı ve Otopark Alanı kullanım kararı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1) Maddesi kapsamında incelendiğinde, talebi üst ölçekli  plan ile uyarlılık gösterdiğinden ve inşaat alanı artışına sebep olmadığı ve zemin iyileştirmesi yapılmak şartıyla   kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi. 
 14. Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 06.11.2023 tarih ve 88952905 sayılı yazısında Aydın İli, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapuda 624 ada 19 parselde bulunan şehir imar planında “Temel Eğitim Alanı” olarak kayıtlı olan 3.563,61 m2’lik taşınmazda, 3.547,12 m2’si Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli olan Maliye Hazinesine ait 3.547,12 m’lik hisse ve 16,49 m2’lik Efeler Belediyesine ait hissenin 354712/356361 paylı Belediye hissesini Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne yönetmeliğin ön ve kesin tahsis ile süresi başlıklı 6.maddesine göre tahsisine ve protokol yapmak üzere Efeler Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Fatih ATAY

Belediye Başkanı

  

©2023 Efeler Belediyesi.