İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

02.01.2024 ALINAN KARARLAR

02.01.2024 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2024 TARİHLİ OCAK AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR 

 

 1. Belediye Meclisinin 04.12.2023 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısı II. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden; Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için gizli oyla yapılan seçim sonunda en yüksek oyu alan Meclis Üyeleri; Altan KEMERCİ, Sabri KÜÇÜK,Ahmet KIZILKAYA, Mustafa SABUNCU ve Mustafa TOLAN’ın Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine   karar verildi.

 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden, belediye meclisinin her ayın ilk haftası ilk çalışma günü toplanmasına ve meclisin 2024 yılında tatil yapmamasına oturuma katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 4. Meclis üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 5. 02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’ inci maddesi gereğince; Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 6. Belediyemizin çeşitli birimlerinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesinin 3. fıkrasına göre 2023 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışıp, 2024 yılında da çalışmaları uygun görülenler ile 2023 yılında ihtiyaç duyulması halinde ilk defa istihdam edilecek olan Tam Zamanlı sözleşmeli personeller için 01.01.2024- 31.12.2024 tarihleri arasında ilgili personellere ödenecek ücretlerin 2023 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında belirtilen ve 657 sayılı devlet memurları kanununa göre ekli listede belirtilen derece ve kademe için esas alınan net ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen 2 Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personellere de memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 7. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda 09.2020 tarih ve 119 sayılı Meclis Kararından önce ruhsatlandırılmış olan konaklama tesislerinin bir defaya mahsus olarak ruhsat devrinin yapılması hususunda 03.09.2020 tarih ve 119 sayılı Meclis Kararına ek olarak Meclis Kararı alınması hususunun görüşülmek üzere Meclis Hukuk ,Pazar  ve Esnaf Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
   
 8. İlçemiz Efeler İlçesi Pınardere Mahallesi 114 ada 26 parselde mezarlık yapılması amaçlı hisse bağışı hususunun hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi
 9. İlçemiz Efeler İlçesi Mesudiye Mahallesi 739 ada 35 parselin Aydın Müze Müdürlüğüne Trallies Antik Kenti çalışmaları için kamulaştırılması,5 Yıllık İmar Programına alınması hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi
 10. Belediyemize ait Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi 456 ada 7 parselde bulunan taşınmaz üzerindeki hissenin Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 11. İlimiz Efeler İlçesi Pınardere Mah.451 Parsel (yeni 113 Ada-9 Parsel ) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  
 12. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mah. Regülatör Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 13. İlimiz Efeler İlçesi Orta   532 Ada 1 parselde  kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 14. İlimiz Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Regülatör Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 15. İlimiz Efeler İlçesi Umurlu Mah. Regülatör Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 16. İlimiz Efeler İlçesi Zafer Regülatör Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 17. İlimiz Efeler İlçesi Zeybek Regülatör Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 
 18. İlimiz Efeler İlçesi Güzelhisar 2294 Ada 3 parsel nolu taşınmazları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 1. M.Fatih ATAY

  Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.