İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.06.2024 ALINAN KARARLAR

03.06.2024 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.06.2024 TARİHLİ HAZİRAN AYI

MECLİS TOPLANTISININ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. Kıyı Ege Belediyeler Birliğine belediyemizi temsilen Meclis Üyeleri Fahrettin BALYURT, Ahmet Tolga YILMAZ ve Polat Bora MERSİN’in asil, Yusuf Metin DİLER, Neşe YILMAZ ve Kaan VARDARLI’nın yedek üye olarak belirlenmesine oy çokluğuyla karar verildi.
 3. Efeler Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünce, emniyet ve asayiş açısından sakıncalı olduğu bildirilen; Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi Münir Özkul Sokak No:18-28 (dâhil) ve No:17-29 (dâhil) arasında bulunan, Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi 1906 Sokak No:5-11 (dâhil) arasında bulunan, Zeybek Mahallesi Zeybek 5.Cadde No:1-5 (dâhil) arasında bulunan, Zeybek Mahallesi 2668 ( Işıklı Mücavir) Sokak No:4-8 ( dâhil ) arasında bulunan adreslerin içkili alan bölgesinden çıkarılması ile ilgili konunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 4. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün teşkilat şemasına eklenmesine, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak mevcut bütçesinin, demirbaşları ve personeli ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne aktarılmasına, Etüd ve Proje Müdürlüğünün kurulmasına ve teşkilat şemasına eklenmesine, Dış İlişkiler Müdürlüğünün Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak mevcut bütçesinin, demirbaşları ve personeli ile Etüd ve Proje Müdürlüğüne aktarılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi
 5. Belediyemiz temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, 15 adet 8+1 m⊃3; hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 3 adet 15+1 m⊃3; hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 4 adet küçük tip vakumlu yol süpürme aracı (en az 4m⊃3;), 1 adet küçük hidrostatik yol ve kaldırım süpürme aracı en az 2 m⊃3;), 3 adet buharlı mobil yıkama ve dezenfekte aracı, 1 adet otomatik sistemli katı atık toplama aracı (yerüstü ve yeraltı), 1 adet mini damper kasalı kamyonetin yapılacak planlama neticesinde Devlet Malzeme Ofisi’nden veya piyasadan ikinci el, sıfır olarak satın alınmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Efeler İlçe Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde üretilen evsel atıkların toplanması ve nakledilmesi ihalesinin, 5393 sayılı Kanunun 67. Maddesi gereğince, 36 (Otuz Altı) aya kadar, yıllara sari (yaygın) olarak yapılması ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 7. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi gereğince birim müdürü ve üst yönetici kadrolarına yapılan atamalar bilgi olarak meclise sunuldu.
 8. Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla 100.000.000,00 TL.’sına kadar iç borçlanma yapılabilmesine, borçlanmanın zaman ve şartlarının belirlenmesi ile gerektiği takdirde teminat mektubu vermeye ve almaya, borçlanmanın teminatını teşkil etmek üzere temlik vermeye, kurum, kuruluşlar ile bankalar nezdinde her türlü işlemlerin yapılabilmesi için protokol yapmaya, teminat/İpotek vermeye, Belediye Başkanının yetkili kılınması ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 9. Belediyemiz 2024 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesine ek olarak Müdürlüklerden sunulan tarife değişiklikleri ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 10. Belediyemiz iş ve eylemlerinde kullanılmak üzere, araç kiralama hizmetinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 67. maddesine istinaden yıllara sari (yaygın) olarak yapılması ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
 11. Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait olan Aydın İli, Efeler İlçesinde bulunan ekli taşınmazların, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca belirlenecek kıymet takdirine göre satışının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Barış ALTINTAŞ

Belediye Başkan Vekili

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.