İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.08.2023 ALINAN KARARLAR

03.08.2023 ALINAN KARARLAR

 BELEDİYE MECLİSİNİN 03.08.2023 TARİHLİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 01.08.2023 tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

  2. Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait olan Aydın İli, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 2376 ada, 1 parselde bulunan 365,85 m2 yüzölçümlü, Meşrutiyet Mahallesi, 2375 ada, 1 parselde bulunan 305,93 m2 yüzölçümlü, Meşrutiyet Mahallesi, 2304 ada, 1 parselde bulunan 562,40 m2 yüzölçümlü taşınmazların, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca belirlenecek kıymet takdirine göre satışının yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi. 

  3. Mülkiyeti Belediyemize ait olan İmamköy Mahallesinde yapılan tesislere “T.C. Efeler Belediyesi Doğa Otel” isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

  4. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Tralleis Kazı alanında kazı ve restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere yapılacak ayni yardımlar ile işgücü desteğinin Belediyemizce sağlanmasına, bu hususta Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aydın Müze Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasına, bu protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY’a yetki verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 60. Maddesi (n) fıkrasına istinaden toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
     
  5. Efeler İlçesi; Orta Mahalle 1420 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29 ve 32 parseller; yürürlükte bulunan UİP-2130 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kitle nizam Yençok=15.00 m, bitişik nizam 3 kat önden 3.00 m çekme mesafesine sahip konut alanı ve bitişik nizam 3 katlı konut alanında yer alan taşınmazlar için onaylı 1/1000 uygulama imar planında söz konusu 1420 adada yer alan kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusundaki kademe hattının ruhsatlı binalar nedeniyle yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi. 

  6. İlimiz, Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 184 ada 28 ve 123 parsel nolu yürürlükte bulunan Mülga Tepecik Belediyesince 01.07.2005 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri güneyden ve doğudan 5 metre, kuzeyden ve batıdan 10 metre, Emsal E=0.50 ve Yençok=6.50 m olan Sanayi Tesis Alanında kalan taşınmaz için, sanayi tesis alanı içerisinde elektrik ihtiyacını sağlamak için trafo alanı belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

  

 

       Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.