İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

04.01.2024 ALINAN KARARLAR

04.01.2024 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.01.2024 TARİHLİ OCAK AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR 

 

 1. Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. maddesine istinaden, Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerine Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Huzur Hakkı ücreti ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 3. İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren basit konaklama tamamı işyeri olarak kullanılan (konut/ikamet amaçlı bağımsız bölüm veya dairenin bulunmadığı) binalarda, günübirlik faaliyet konusu ile işletilen tesisler hariç olmak üzere, aynı adreste aynı faaliyet konusu ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda 03.09.2020 tarih ve 119 sayılı Meclis Kararına ek olarak, 03.09.2020 tarih ve 119 sayılı Meclis Kararından önce ruhsatlandırılmış konaklama tesislerinin bir defaya mahsus ruhsat devrinin yapılmasının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 4. İlçemiz Efeler İlçesi Pınardere Mahallesi 114 ada 26 parselde bulunan 391/2400 paylı 2.153,42 m⊃2; lik alanın mezarlık yapılması şartıyla Efeler Belediyesi adına bağışının kabulüne ve bu hususta Belediye Başkanı M. Fatih ATAY’ a yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 5. İlçemiz Efeler İlçesi Mesudiye Mahallesi 739 ada 35 parselin Aydın Müze Müdürlüğüne Trallies Antik Kenti çalışmaları için kamulaştırılmasını teminen, 2020-2024 yıllarını kapsayan 5 Yıllık İmar Programına ilave edilmesine, bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 6. Belediyemize ait Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi 456 ada 7 parselde bulunan taşınmaz üzerindeki hissenin Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 7. İlimiz Efeler İlçesi Pınardere Mah.451 Parsel (yeni 113 Ada-9 Parsel ) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
 8. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mah. Regülatör Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi
 9. İlimiz Efeler İlçesi Orta Mah. 532 Ada 1 parselde kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi
 10. İlimiz Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mah. Regülatör Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi
 11. İlimiz Efeler İlçesi Umurlu Mah. Regülatör Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi
 12. İlimiz Efeler İlçesi Zafer Mah. Regülatör Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi
 13. İlimiz Efeler İlçesi Zeybek Mah. Regülatör Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi
 14. İlimiz Efeler İlçesi Güzelhisar Mah.2294 Ada 3 parsel nolu taşınmazları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 M.Fatih ATAY

 Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.