İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

05.07.2023 ALINAN KARARLAR

05.07.2023 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.07.2023 TARİHLİ TEMMUZ AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

 1. Belediye Meclisinin 03.07.2023 tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 2. Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Ata Mahallesi Çocuk Gündüz Bakımevinde verilecek hizmetler için 2023/2024 eğitim öğretim yılı kapsamında (01 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 Tarihleri arası ) KDV Hariç 1.851,86 TL olmasına; Efeler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Yapılan ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi başvurularında 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca ruhsat harcı ve yapı kullanma izin harcı alınır. Yapılan izin başvurularında ise ruhsat harcı ve yapı kullanma izin harcı tutarı toplamı kadar izin belgesi bedeli alınır.” denilmektedir. Bu madde kapsamında, ruhsat harcı, yapı kullanma izni harcı ve izin bedeline esas olan haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direklerin alanı [taban alanı*(yükseklik/5)] şeklinde hesaplanır” hükmüne istinaden birim fiyat olarak 2.000,00 TL belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
   
 3. Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi 109 ada 3 parsel nolu, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında spor tesisi alanında, yürürlükte bulunan UİP-20857 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok:12.50 m. TAKS/KAKS=0.40/1.20 Lise Alanında yer alan taşınmaz için, her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi ve E:1.20,Yençok=30.50 m. yapılaşma koşullu Kapalı Spor Tesis Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi Efeler Belediye Meclisinin 03.02.2023 tarih ve 42 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2023 tarih ve 165 sayılı kararı ile tadilen onaylanarak askıya çıkan imar planı değişikliği talebine yapılan itirazın yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
   
 4. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1721 ada 5 ve 6 parsel nolu taşınmazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Eğitim Alanında kalan taşınmazlar için yürürlükte bulunan UİP-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri güneyden ve doğudan 5 metre batıdan 10 metre kuzeyden 4 metre olan İlköğretim ve Lise Alanı kullanım kararları yer alan taşınmazlar için, 1721 ada 5 parselde yer alan taşınmaz için her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi olan Yençok:19.50m Emsal E=2.00 yapılaşma koşullu Ortaokul Alanı kullanım kararı ve 1721 ada 6 parselde yer alan taşınmaz için her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi olan Yençok:19.50m Emsal E=2.00 yapılaşma koşullu Lise Alanı kullanım kararı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
   
 5. İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 5992 ada 12 parsel nolu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Eğitim Alanında ve yürürlükte bulunan UİP-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı yaklaşma mesafeleri her yönden 5 metre olan Ortaöğretim Alanı kullanım kararları yer alan taşınmaz için, her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi olan Yençok:19.50m Emsal E=2.00 yapılaşma koşullu Lise Alanı kullanım kararı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.