İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

05.09.2023 ALINAN KARARLAR

05.09.2023 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.09.2023 TARİHLİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI

II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1-Belediye Meclisinin 01.09.2023 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

2-Efeler Belediyesi maliki bulunduğu Efeler İlçesi Serçeköy Mahallesi 283 Parsel, No:78 adresinde bulunan 105,85 m2 alan içerindeki taşınmazın kullanım hakkını şirkete sermaye artırımı olarak, 4.Asliye Hukuk Mahkemesine (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) 2022/577 Esas ve 2023/394 sayılı Gerekçeli Kararı gereğince; tapuya şerh verilmesi, işletmenin çalıştırılması ve kiralanması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel Per. Hiz. İnş. Tem. Spor Gıda Turizm Jeo. San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olmak üzere 10 (On) yıllık kullanım bedelinin 239.060,52 TL sermaye artırımı olarak belirlenmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3-5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin (f) bendi gereğince belirlenmesi gereken 2023 yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesi’nin; Zabıta Müdürlüğü Ücret Bölümüne aşağıdaki şekilde;

PAZAR YERİ ADI                                                              2023 YILI (KDV HARİÇ)       AÇIKLAMA     

1-Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri (14m2) Bakkaliye vs.             56.000,00 TL                (5 yıllık)

2-Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri (8m2)                                   32.000,00 TL                (5 yıllık)

Manav-Müstahsil- Peynir – Tavuk vs.

3-Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri (6m2) Müstahsil vs.                24.000,00 TL                 (5 yıllık)

4-Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri (4m2)                                    16.000,00 TL                 (5 yıllık)

Müstahsil – Simit vs.

5-Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri (3m2) Müstahsil vs.                12.000,00 TL                  (5 yıllık)

6-Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri Müracaat                                 1.000,00 TL            Müracaat Esnasında (1 Kere)

 olarak eklenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak meclise iletilen, İmar komisyonumuzca değerlendirilmesi talep edilen konularla ilgili olarak;

1-Konut Kullanımlı bağımsız bölüm içinde yer alan Mahaller; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 29 maddesinde; “Hol ve koridor genişlikleri 1.20 metreden az olamaz. Mutfak nişi ve oda ile banyo ve tuvaletin aynı mekânda düzenlenmesi halinde her mekân için öngörülen en az alanların toplamı kadar alan düzenlenmek zorundadır.” Denilmektedir. Gelen projelerin incelenmesi esnasında mutfak+ salon olarak yapılan mahalde mutfak nişi şeklinde salondan bağımsız konumlandırılıyorsa mutfak ölçüler ayrı bulunduğu yerin ölçüleri ayrı aranır. Örneğin mutfak antrede veya holde ise Mutfak asgari ölçüleri ile hol ölçüleri (alan ve en dar genişlik ölçüsü) 1.50 mutfak en dar ölçüsü +1.20 en dar hol ölçüsü) ayrı ayrı belirlenerek değerlendirilmesine,

2- 05/10/2022 tarih ve 166 sayılı Meclis kararında alınan “Ayrıca bitişik nizam ön bahçesiz (ön bahçesi bulunmayan) yapı parsellerinde bina derinliğinin 20 metreden az olması ve ilgililerinin talep etmesi durumunda doğrudan otopark bedeli alınmak suretiyle yapı ruhsatı düzenlenmesi yönünde karara alınması” kararının düzeltilerek “Ayrıca bitişik nizam ön bahçesiz (ön bahçesi bulunmayan) yapı parsellerinde parsel derinliğinin 20 metreden az olması ve ilgililerinin talep etmesi durumunda doğruda otopark bedeli alınmak suretiyle yapı ruhsatı düzenlenmesinin uygunluğuna,

3- Plansız Alanlarda Bodrum Katta Toprak Dolgu Yapılmaması Ve Temel Gömülme Derinliğinin Belirlenmesi;

a)Efeler İlçesi sınırları içerisinde imar planı bulunmayan, onaylı köy yerleşik (kırsal yerleşik alan)alanı ile plansız alanlarda yer alan parsellere ait yapılaşma koşullarında, bodrum katlarda toprak dolgunun yapılmasına izin verilmemesi hususunun ertelenmesine,

Ancak, yapı parselinin bulunduğu, arazi koşulları sebebiyle teknik zorunluluktan kaynaklı olarak bodrum kat oluşması ve bu alanda toprak dolgunun yapılmasının zorunlu olarak ortaya çıkması, konunun teknik raporla idaremize bildirilmesi halinde değerlendirilmesinin mümkün olabileceği, değerlendirilme sonucunda toprak dolgunun yapılmasının zorunlu olduğu tespit edilmesi halinde mümkün olacağı hususunun ertelenmesine, Toprak dolgu yapılmaksızın yapılacak bodrum katların yapı inşaat alanına dahil edilmesi hususunun ertelenmesine,

b)Efeler İlçesi sınırları içerisinde imar planı bulunmayan, onaylı köy yerleşik (kırsal yerleşik alan)alanı ile plansız alanlarda yer alan parsellere ait yapılaşma koşullarında, Bodrum kat yapılmaması halinde ise temel gömülme derinliğinin bina yüksekliğinin 1/8’i kadar yapılması, yine temel gömülme derinliğinin bina yüksekliğinin 1/8’i kadarından fazla yapılacak olan temelin derinliğinin, teknik raporla idaremize bildirilmesi halinde değerlendirilmesinin mümkün olabileceği, değerlendirilme sonucunda temel derinliğinin tespit edilmesinin mümkün olacağı hususunun ertelenmesine,

4-Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin “Yapı Ruhsatına ilişkin genel hükümler” başlığı altındaki 54. Maddesi 2. ve 3 Fıkraları ile 4708 sayılı Yapı Denetim Yasasına göre ruhsat süresi içinde inşasına başlandığının tespitinde sorun yaşanmamasını teminen inşaat yapım projesi ilk imalatı olan temel altına grobeton dökülmesinin inşaata başlanıldığının tespiti olarak değerlendirilmesinin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.