İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

04.10.2023 ALINAN KARARLAR

04.10.2023 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.10.2023 TARİHLİ EKİM AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 02.10.2023 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı I. birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  2. İlçemiz Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı No:614 adresinin, Kuyulu Mahallesi 2517 Sokakta bulunan sokağa cephesi bulunan tüm adresler ile Zeybek Mahallesi 2668 (Işıklı Mücavir) Sokak No:4-8 (dâhil) arasında bulunan adreslerin 03/08/2017 tarih ve 197 nolu Meclis Kararımıza içkili alan bölgesine ilave olarak dâhil edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  3. Belediyemizin 2024 Mali Yılı Performans Programının kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  4. 2023 Yılı Gelir Ücret Tarifesine Adnan Menderes Kapalı Pazar Yerinde uygulanacak fiyat tarifesinin yapılan değişikliklerin kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  5. Belediyemiz 2024 yılı Gelir Ücret Tarifesinde yer alan Katı Atık Ücretlerinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun onayladığı haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  6. Belediyemiz 2024 yılı Bütçesinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun onayladığı haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.
  7. Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2332 ada 1 parsel nolu, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisince 15.06.2023 tarih ve 189 sayılı karar ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Eğitim Alanında, yürürlükte bulunan UİP-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında her yönden 10 m çekme mesafesi olan Emsal=0.90 ve Yençok=Serbest yapılaşma koşullarına sahip Ortaöğretim Alanında yer alan taşınmaz için, her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi ve Emsal=2.00 Yençok=19.50 m. yapılaşma koşulları olan Lise Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  8. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 1401 ada 8 parsel nolu taşınmazlar Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 13.07.2023 tarihinde 239 sayılı karar no ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Sosyal Tesis Alanında kalan taşınmazlar için yürürlükte bulunan UİP-2129 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=12.00 m Kitle Nizam Konut Alanında kalan taşınmazlar için kuzeyden 3.15 m doğudan 3.17 m ve güneyden 4.77 m çekme mesafesi, mevcut kitle ölçüleri 18.38x 6.08, 18.41x6.08 m korunarak ve Yençok=15.00 m yapılaşma koşulları olan Sosyal Tesis Alanı kullanım kararı getirilmesi amaçlı1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesine göre kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  9. Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi 6191 ada 18 parsel nolu taşınmaz Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 13.07.2023 tarih ve 238 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Ticaret Alanında ve yürürlükte bulunan UİP-2130 PIN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına yer alan taşınmaz için, Yençok=12.00 m ( 3 kat) ve Emsal=3.00 yapılaşma koşullu Ticaret Alanı kullanım kararı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 6(2) Maddesi kapsamında incelendiğinde üst kademe imar planla (1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı) uyumlu olduğu ve sosyal teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesi ile imar planı değişikliğinin uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.
  10. Efeler İlçesi, Danişment Mahallesi 121 ada 1 ve 2 parsel ve 128 ada 2 parsel nolu taşınmaz Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 10.08.2023 tarih ve 279 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Ticaret Alanı, yol ve Otopark Alanında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmazlar için Emsal=0.40 Yençok=6.50 m (2 kat) batıdan ve güneyden 5 m çekme mesafesi olan Ticaret Alanı, Otopark Alanı, Yol, Trafo Alanı ve Pasif Yeşil Alan düzenlenmesi yapılması amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 6(2) Maddesi kapsamında incelendiğinde üst kademe imar planla (1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı) uyumlu olduğu ve sosyal teknik altyapı dengesini bozmadığı gerekçesi ile imar planının uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.