İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

21.02.2024 İHALE İLANI

 

İ L A N

T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

 

       1- Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların, üç (3) yıllık - sıra no:4,5 bir (1) yıllık - süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No

A d r e s

 

M2

 

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

 

Yıllık Muhammen Bedel

 

Geçici Teminat Bedeli

1

Adnan Menderes Mh. 516 Sk. M.Doğan Uluergüven Park içi No:3

21,00

B ü f e

21.02.2024

14.10

60.000,00 TL.+KDV

5.400,00 TL.

2

Alanlı Mahallesi Köy Meydanı No:69/D

12,48

Ticarethane

21.02.2024

14.11

7.200,00 TL.+KDV

648,00 TL.

3

Alanlı Mahallesi  Köy Meydanı No:69/E

37,60

Ticarethane

21.02.2024

14.12

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

4

Dalama Mh.Remzi Çilengir Cd.No:52-54-56

57,45

Ticarethane

21.02.2024

14.13

30.000,00 TL.+KDV

900,00 TL.

5

Dalama Mah.  Remzi Çilengir Cd.No:58

36,60

Ticarethane

21.02.2024

14.14

12.000,00 TL.+KDV

360,00 TL.

6

Dalama Mah. 105 Sok. No:24

66,87

Ticarethane

21.02.2024

14.15

30.000,00 TL.+KDV

2.700,00 TL.

7

Dalama Mah.Selahattin Metin Cad.No:2/A

8,91

Ticarethane

21.02.2024

14.16

9.000,00 TL.+KDV

810,00 TL.

8

Efeler Mah.1462 ile 1464 Sok. köşe A. Akdeniz Parkı içi

12,00

B ü f e

21.02.2024

14.17

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

9

 Eğrikavak Mahallesi Meydanı

6,00

ATM Alanı

21.02.2024

14.18

30.000,00 TL.

2.700,00 TL.

10

Girne

Mah.N.Süleymanoğlu Cad. ile 2199 Sok. köşe Fırat Lokmacı Parkı içi

12,00

B ü f e

21.02.2024

14.19

36.000,00 TL.+KDV

3.240,00 TL.

11

Girne Mah. 2227 Sok. A. Rıza Ertan Parkı içi No:6

12,00

B ü f e

21.02.2024

14.20

36.000,00 TL.+KDV

3.240,00 TL.

12

Kardeşköy Mah. No:291-298

104,82

Ticarethane

21.02.2024

14.21

72.000,00 TL.+KDV

6.480,00 TL.

13

Meşrutiyet Mah. 2159 ile 2178 Sok. köşe M. Tutucu Parkı içi

12,00

B ü f e

21.02.2024

14.22

24.000,00 TL.+KDV

2.160,00 TL.

14

Tepecik Mah. 252 Ada 19 Parsel No:69

44,11

Ticarethane

21.02.2024

14.23

20.400,00 TL.+KDV

1.836,00 TL.

15

Umurlu (Kanyaşı) Mah.552 Ada 10 Parsel No:39

110,00

Ticarethane

21.02.2024

14.24

9.000,00 TL.+KDV

810,00 TL.

16

Armutlu Mah.         (1061 Parsel) No:117/A

21,00

Ticarethane

21.02.2024

14.25

36.000,00 TL.+KDV

3.240,00 TL.

17

Kemer Mah. 1837 Sok. No:7/A

12,12

Ticarethane

21.02.2024

14.26

4.200,00 TL.+KDV

378,00 TL.

  

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı. (kira, emlak, ilan-reklam, çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (kira, emlak, ilan-reklam, çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin % 3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 (on beş) takvim günü içerisinde ihale bedelinin % 6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.                                                                             

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.   

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.  

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- İş bu ilan 13 (on üç) maddeden ibarettir.

- İlan olunur.

©2023 Efeler Belediyesi.