İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

30.11.2023 İHALE İLANI

İ L A N

T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların,  (3) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No

A d r e s

 

M2

 

Niteliği

İhale Tarihi

İhale

Saati

 

Yıllık Muhammen Bedel

 

Geçici Teminat Bedeli

1

Armutlu Mahallesi    1061 Parsel No:117/A

21,00

Ticarethane

30.11.2023

14.10

36.000,00 TL.+KDV

3.240,00 TL.

2

Çiftlik Mahallesi Aydın-Muğla Karayolu üzeri alt kat No:62/A

94,34

Ticarethane

30.11.2023

14.11

24.120,00 TL.+KDV

2.170,80 TL.

3

İmamköy Mahallesi 115 Ada 17 Parsel No:60

47,53

Ticarethane

30.11.2023

14.12

36.000,00 TL.+KDV

3.240,00 TL.

4

Kadıköy Mahallesi 824 Parsel No:372/4

190,70

Ticarethane

30.11.2023

14.13

54.000,00 TL.+KDV

4.860,00 TL.

5

Kadıköy Mahallesi No:374

50,40

Ticarethane

30.11.2023

14.14

24.000,00 TL.+KDV

2.160,00 TL.

6

Kardeşköy Mah. Sağlık Ocağı arkası No:84

76,35

Ticarethane

30.11.2023

14.15

120.000,00 TL.+KDV

10.800,00 TL.

7

Kuloğulları Mahallesi  No:162

115,64

Ticarethane

30.11.2023

14.16

15.600,00 TL.+KDV

1.404,00 TL.

8

Mesutlu Mahallesi No:100

67,00

Ticarethane

30.11.2023

14.17

30.000,00 TL.+KDV

2.700,00 TL.

9

  Ortaköy Mahallesi No:114/3

36,75

Ticarethane

30.11.2023

14.18

6.000,00 TL.+KDV

540,00 TL.

10

Ortaköy Mahallesi No:116/A

13,98

Ticarethane

30.11.2023

14.19

15.600,00 TL.+KDV

1.404,00 TL.

11

Ortaköy Mahallesi   No:116/B

31,74

Ticarethane

30.11.2023

14.20

9.600,00 TL.+KDV

864,00 TL.

12

Ovaemiri Mah.İsmet Sezgin Bul. No:7

66,30

Ticarethane

30.11.2023

14.21

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

13

Umurlu Mah. İstasyon Cad. No:8-9

51,16

Ticarethane

30.11.2023

14.22

15.600,00 TL.+KDV

1.404,00 TL.

14

Umurlu Mah. Barbaros Cad. (Bel. Hizm. Binası önü) No:8

5,00

ATM Alanı

30.11.2023

14.23

66.000,00 TL.

5.940,00 TL.

15

Girne Mah.2227 Sok. Ali Rıza Ertan Parkı içi No:6

12,00

Büfe

30.11.2023

14.24

28.200,00 TL.+KDV

2.538,00 TL.

16

Kemer Mah.1837 Sok. No:7/A

12,12

Ticarethane

30.11.2023

14.25

4.200,00 TL.+KDV

378,00 TL.

17

Umurlu Mh. Bayramyeri Esnaf Sit. No:1

146,00

Ticarethane

30.11.2023

14.26

48.000,00 TL.+KDV

4.320,00 TL.

18

Mimar Sinan Mah.    2336 Sok. No:4

29,25

Ticarethane

30.11.2023

14.27

61.800,00 TL.+KDV

5.562,00 TL.

19

Terziler Mahallesi No:226

50,85

Ticarethane

30.11.2023

14.28

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

20

Ortakayacık Mahallesi No:116

61,23

Ticarethane

30.11.2023

14.29

24.000,00 TL.+KDV

2.160,00 TL.

21

Park, sokak ve mezarlıklardaki çam fıstığı ağaçları

ürünlerinin toplanması

450 Adet

Çam Fıstığı

30.11.2023

14.30

144.000,00 TL.+KDV

12.960,00 TL.

 

2- İhaleye katılacak Gerçek Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı. (kira, emlak, ilan-reklam, çtv., vb.)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

c) İkametgâh ilmühaberi.

ç) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

3- İhaleye katılacak Tüzel Kişiler’den istenilecek belgeler;

a) Efeler Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı. (kira, emlak, ilan-reklam, çtv., vb.)

b) Şirketin Kuruluş Sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

c) Yönetim Kurulu imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti.

ç) İkametgâh ilmühaberi.

d) Efeler Belediyesi’nden, İhale Dosya Bedeli ile Geçici Teminat Bedeli’nin ödendiğine dair makbuz.

4- İhaleye Ortak giren kişiler, 2. maddede istenilen belgelerle birlikte ortağının noterden tasdikli ortaklık beyannamesi.

5- Üç (3) yıllık muhammen kira bedelinin % 3’ü oranındaki tutarında geçici teminat nakit olarak belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonrası olan, bankadan geçici teminat mektubu verebilir.

6- İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 100,00 (yüz) TL. şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.

7- İhaleye katılacak olan istekliler, ihale günü en geç ihale saatine kadar evraklarını eksiksiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

8- İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

10- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 (on beş) takvim günü içerisinde ihale bedelinin %6’sı olan kati teminat bedelini yatırıp, bütün yasal işlemlerini tamamlayacaktır. Tamamlanmaması durumunda, geçici teminat irat kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

11- KDV, vergi, resim, harçlar kiracıya aittir.

12- Kira başlangıç tarihi yer teslim tarihidir.  

13- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        - İş bu ilan 13 (on üç) maddeden ibarettir.

        - İlan olunur.

©2023 Efeler Belediyesi.