İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

Hacı Ömer Dede Mescidi (Tekkesi)

Hacı Ömer Dede Mescidi (Tekkesi)

HACI ÖMER DEDE MESCİDİ (TEKKESİ):Eser önceden tekke olarak yapılmış iken sonradan mescide çevrilmiştir. Taş ve tuğla malzeme ile inşa edilen yapının kuzeyindeki son cemaat yeri ile güneyindeki kubbeli mekândan ibarettir. Sonraki dönemlerde kuzey yönünde daha geniş son cemaat yeri eklenmiştir. Namaz kılınan alandaki kemerli duvar uygulamaları mekân genişletme ve estetik amaçlı yapılmıştır. Mihrabın iki yanındaki basamak konturlu nişler güney duvarına hareket kazandırmıştır. İnşa kitabesi olmayan eserin mescit giriş kapısının üzerinde H.1322 tarihli bir onarım kitabesi bulunmaktadır.

©2023 Efeler Belediyesi.