İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

26.01.2018

01.02.2018 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DE  BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 

1.Zabıt Özetinin okunması.

 

2.2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.

 

3.Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

4.03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin uygulaması sırasında farklı uygulamalara sebebiyet vermemek için belediyemizce karar altına alınmasına ihtiyaç duyulan imar uygulamaları hususunun görüşülmesi.

 

5.Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 336 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Çeştepe Revizyon İmar Planına yasal askı süresi içerisinde itirazlar hususunun görüşülmesi.

 

6.Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 148 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 412 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Zafer Mahallesinde 66 ha’lık alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde itiraz hususunun görüşülmesi.

 

7.Güzelhisar Mahallesi, 880 ada 17 parsel numarasında kayıtlı 267,78 m2 yüzölçümlü taşınmaz için konut kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

8.Tepecik Mahallesi Sanayi Alanında uygulamadaki sıkıntıların giderilmesi için paftanın birleşim yerindeki iki yapı adasında yapılaşma koşullarının sehven yanlış verildiği görülmüş olup, hatanın giderilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

9.Tepecik Mahallesi 121 ada 2 parsel, 122 ada 6 parsel, 124 ada 1 ve 11 parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

10.Orta Mahallesi, 6543 ada 1 parsel, 6544 ada 1,2,3 parselle, 6545 ada 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 parseller, 6546 ada 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14 parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 

   M.Mesut ÖZAKCAN

      Belediye Başkanı 

©2023 Efeler Belediyesi.