İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

28.01.2021

01.02.2021 MECLİS GÜNDEMİ

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16.00’DA

BELEDİYE NEVZAT BİÇER MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. Norma uygun hazırlanan unvan değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliğinin yapılması hususunun görüşülmesi.
 3. Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 4. İlçemiz sınırları içerisinde şehir merkezi olan yerlerde giden kargo paket işlemlerinin yapılması için irtibat bürosu ve 1’ inci, 2’ inci ve 3’üncü sanayi siteleri içerisinde tüm hizmetleri kapsayacak şekilde hizmet verecek olan işyerlerinin açılabilmesi hususunun görüşülmesi.
 5. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan işyerlerinin Tente ve Sundurmalarının imar mevzuatı açısından uygun hale getirilmesi hususunun görüşülmesi.
 6. İlçemiz genelinde katlı otopark işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları bulunan katlı otoparklarına ihtiyaçtan dolayı ve vatandaşlara kolaylık sağlamak adına sulu – susuz oto yıkama işyeri açma imkânı verilebilmesi hususunun görüşülmesi.
 7. Girne ve Ovaeymir Mahallerinde yeni yapılacak parklara isim verilmesi hususunun görüşülmesi.
 8. 2021 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
 9. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 188 ada nolu konut alanında kalan yapı adası için, yapılaşma nizamının yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 10. İlimiz Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 802 ada 76 ve 38 nolu konut alanında kalan taşınmazlar için mer’i imar planının uygulanmasındaki sorunları gidermek için yapı kitlesinin yeniden düzenlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 11. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6291 nolu koşullu konut alanında kalan taşınmaz için yükseklik belirlenmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 12. Kocagür ve Umurlu Mahallelerinde bulunan yollar ve bundan sonra benzer şekilde yol çalışması ihtiyacı doğacak diğer yerlere yönelik DSİ ile protokol yapılması konusunda Belediye Başkanı M.Fatih ATAY'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 13.  Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan yerlerden, sabit ve mobil haberleşme alt yapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin geçirilmesine ilişkin yönetmelik gereğince, geçiş hakkı bedellerinin tahsili, geçişlerin tespiti ve raporlanması işi için belediyemizi temsilen (avukatlık da dahil) gereken vekaletlerin verilmesi konusunda Belediye Başkanı M.Fatih ATAY'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 14. Belediyemiz yetki alanında gerek alt yapı kurum ve kuruluşları, gerekse de gerçek kişiler tarafından izin ve ruhsat almadan yapılacak kazı işlemlerinde uygulanmak üzere, Zemin Tahrip Bedelinin iki katı kadar ceza kesilerek işlem tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 

                                                                                                                           M. Fatih ATAY

    Belediye Başkanı

 

 

 

 

                                                                                                                         

©2023 Efeler Belediyesi.