İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

28.01.2022

01.02.2022 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2022 SALI GÜNÜ SAAT 16.00’DA

BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. Belediyemizin üyesi olduğu Aydın İli Afet Hizmet Birliği üyeliğinden çıkılması hususunun görüşülmesi.
 3. Belediyemizin üyesi olduğu Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği üyeliğinden çıkılması hususunun görüşülmesi.
 4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Belediyesi ile ilçemiz arasında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin p fıkrasına göre kardeş şehir protokolü düzenlenmesi ve kardeş kent protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzelyurt Belediyesi ile ilçemiz arasında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin p fıkrasına göre kardeş şehir protokolü düzenlenmesi ve kardeş kent protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 6. Romanya Braila şehri ile ilçemiz arasında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin p fıkrasına göre kardeş şehir protokolü düzenlenmesi ve kardeş kent protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 7. Avrupa Komisyonu, sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanması hususunda sözleşme imzalanması ve gerekli çalışmaların yürütülmesi konusunda Belediye Başkanımız M.Fatih ATAY’a yetki verilmesine hususunun görüşülmesi.
 8. Norma uygun hazırlanan derece değişikliğine ait III Sayılı Dolu Memur Kadro Değişikliğinin yapılması hususunun görüşülmesi.
 9. Norma uygun hazırlanan kadro ihdasına ait I Sayılı Memur Kadro ihdasının yapılması hususunun görüşülmesi.
 10. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince I Sayılı Memur Kadro iptali hususunun görüşülmesi.
 11. Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 12. Engellilik derecesi P ve üzeri olan vatandaşlarımızın kendi adına olan mesken abonelerinden bir adedine ilişkin Katı Atık ücretlerinin % 50 indirimli olarak uygulanması yönünde değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.
 13. Efeler Belediyesine ait olan Alatepe, Danişment, Gödrenli, Mesutlu, Şahnalı ve Tepeköy Mahallelerine ait listede yer alan taşınmazların satışı hususunun görüşülmesi.
 14. Efeler İlçesi Yeniköy Mahallesi 103 ada 2 ve 6 parsel nolu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.03.2021 tarih 83 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 nazım imar planına göre enerji depolama alanında, kalan taşınmazlar için, yapılaşma koşullu trafo alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hususunun görüşülmesi.
 15. Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesi 6191 ada 19 parsel nolu; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.12.2021 tarih ve 398 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Ticaret Alanında, yürürlükte bulunan koşullu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında yer alan taşınmaz için, koşullu Ticaret Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 16. Efeler İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 624 ada 127, 183, 187 parsel nolu; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.12.2021 tarih ve 396 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Ticaret-Konut Alanında, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 187 parsel numaralı ticaret alanında, 127 ve 185 numaralı konut alanında yer alan taşınmazlar için Ticaret-Konut Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 17. Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi 440 ada 29 parsel nolu konut alanında yer alan taşınmaz için yapılaşma koşullu Anaokulu Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 18. Efeler belediyemizce otopark grupları belirlenmediği için ruhsat aşamasında otopark bedel hesabı yapılamadığından otopark bedellerinin belirlenmesine esas olacak konuların görüşülmesi.
 19. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 168, 169, 171 ve 184 numaralı imar adaları boyunca uygulama imar planında DSİ kanal hattı ile imar planındaki yapı adası hattı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 20. Efeler İlçesi Serçeköy Mahallesi 242 parsel nolu taşınmaz için özel eğitim alan kullanımı getirilmesi amaçlı  1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali hususunun görüşülmesi.

 

 

                                                                                                                           M. Fatih ATAY

    Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.