İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

09.03.2016

01.03.2016 ALINAN KARARLAR

  

     BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2016 TARİHLİ MART AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1.Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

2.İmar Planı Tadilatları ile ilgili 2 adet dosyanın incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

3.Belediyemiz Adnan Menderes, Ata, Zeybek, Kemer ve Mimar Sinan Mahallelerinde yapılacak olan parklara isim verilmesi hususunun incelenmek üzere Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

4.Aydın Efeler Kemer Mahallesi tapunun, 720 ada, 211 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 356.24 m2 yüzölçümlü parselde 71.55 m2'ye tekabül eden 7155/35624 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

5.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6387 ada, 26 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 175.68 m2 yüzölçümlü parselde 41.22 m2'ye tekabül eden 73747/314272 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

6.Aydın Efeler Tepecik Mahallesi tapunun, 193 ada, 14 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 278,59 m2 yüzölçümlü parselde 39,83 m2'ye tekabül eden 3983/27859 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

7.Aydın İli Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi tapunun, 1299 ada, 161 ve 162 parsellerde kayıtlı taşınmazların kamulaştırılmalarını teminen 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususunun incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe İle İmar Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

8.22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliği Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

9.2016 yılı Gelir Ücret Tarifesine ilave yapılması hususunun incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

10.Belediyemizin sosyal hizmetler kapsamındaki muhtelif işlerinde kullanılmak üzere 2 adet otobüs alınması hususunun incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

M. Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.