İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

29.03.2021

01.04.2021 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2021 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16.00’DA  BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. 2020 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
 3. Denetim Komisyonu Raporunun okunması.
 4. Efeler Belediye Başkanlığı ile Efeler İlçe Tapu Müdürlüğü arasında vatandaş memnuniyetinin sağlanması, işlem yoğunluğunu azaltmak ve iş verimliliğini arttırmak amacıyla bina, arsa ve arazi rayiç değerler verilerinin "Yönetim Bilgi Sistemi" üzerinden paylaşılmasına ilişkin protokol düzenlemek, imzalamak ve karar almak üzere M.FatihATAY'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 5. Belediyemiz sorumluluk sınırları içinde kalan, mülkiyeti ve tasarrufu belediyemize ait belediyemizce kiraya verilen taşınmazlardan, faaliyetleri tamamen durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerleri için 3 (üç) ay süre ile (Aralık 2020, Ocak, Şubat 2021 dönemlerinde) kira bedeli tahakkuklarının iptal edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi.
 6. Cumhuriyet Mahallesi 6680 ada 1 – 2 parsel, 6684 ada 1 – 2 parsel, 6686 ada 1 – 5 parsel, 6688 ada 1 parsel ve 6689 ada 1 parsel ile Cumhuriyet Mahallesi 6902 ada 1 parselde belediyemize ait hissenin değer tespitlerinin yapılarak takas işlemi hususunun görüşülmesi.
 7. Aymas galericiler sitesi içerisinde yeteri kadar boş dükkân olmadığından; taleplerin ve yoğunluğun göz önüne alınarak sınırlarımız dâhilinde 1.sanayi sitesi, 2. Sanayi sitesi, 3. Sanayi sitesi içerisinde bulunan dükkânlar ile vatandaşlarımızın hali hazırda işletmekte oldukları mevcut işletmelerinin trafik yoğunluğunu, kaldırım işgalini, yaya ve yürüyüş imkânlarını engellemeyeceği değerlendirilen ve Aydın Valiliği il Emniyet Müdürlüğünün olumlu görüşleri doğrultusunda, düşünülen adreslerin yeni bir galericiler sitesi kuruluncaya kadar işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının düzenlenmesi ve kurulduktan sonra bu adreslerde verilen mevcut ruhsatların tamamen iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.
 8. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Teknolojileri Alanı içerisinde mesleki eğitim gören öğrencilerin mesleki yeterliklerini geliştirmek maksadıyla Efeler Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 21 Numaralı Meclis Kararından muaf tutularak okul bünyesinde Dezenfektan Üretimi, Egzoz Emisyon ve Yıkama Servisinin açılabilmesi hususunun görüşülmesi.
 9. Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 6363 ada 1 parsel nolu konut alanında kalan taşınmaz için, koşullu konut kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 10. Efeler İlçesi Ata Mahallesi 2063 ada 17,18,19,20 parseller, 2066 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parseller ve 2067 ada 1,2,3,4,5,6,7 parsellerde kalan taşınmaz için imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 11. Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 184 ada 104,105,278,280,282 parsel nolu sanayi alanında kalan taşınmazlar için koşullu ticaret kullanımı getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 12. 11.02.2021 tarihinden önce Resmi İmar Durumu almış ve alınan Resmi İmar Durumunun geçerlilik süresi bitmemiş olan başvuruların da, zemin katı ilave otopark yapılmak üzere noter onaylı sözleşmesi ve taahhüdü bulunan parsellerde zemin katta en fazla 3 cephenin duvar ile kapatılacak şekilde proje ve inşaat yapılması haklarından yararlanması hususunun görüşülmesi.
 13. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarının yeniden oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 14. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesine istinaden, gizli oyla belediye encümenine 3 üyenin seçilmesi.
 15. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesine istinaden yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oyla 1 adet meclis I. Başkan vekili ve 1 adet meclis II. Başkan vekilinin seçilmesi.
 16. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesine istinaden yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere gizli oyla 2 adet Asil, 2 Adet Yedek Katip Üyenin seçilmesi.

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.