İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

27.05.2015

01.06.2015 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00’DE

 BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1.Zabıt Özetinin okunması.

2.Meclis Üyesi Tunçay OLGUN’un istifası ile boşalan Kültür ve Spor Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliklerine yeniden üye belirlenmesi.

3.İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi.

4.6360 Sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince, belde belediyeleri ile köylerin hak ve alacakların yanı sıra borçları da belediyemize devredildiğinden, bu borçlar ile bundan sonrada belediyemize çeşitli yollarla intikal edecek olan borçların ödemelerinin yapılması hususunun görüşülmesi.

5.Belediyemize bağlı Müdürlüklerin gerekçeli öneri raporları çerçevesinde ücretlerin taksitlendirilmesi ve zaman aşımına uğramış olan alacakların terkin işlemini yapma konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

6.Efeler Merkez ilçe sınırları içerisindeki belediyemize ait park, bahçe ve muhtarlık binaları içinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce tahsilat veznesi olarak kullanılan          yerlerin kaç yıl süre ile tahsis edileceği, kira bedellerinin belirlenmesi veya bedelsiz olarak tahsis edilip, protokol ve sözleşme düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunun görüşülmesi.

7.Belediyemizde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi.

8.Umurlu, Güzelhisar ve Ilıcabaşı Mahallelerinde bulunan isimsiz mevcut Parklara isim verilmesi hususunun görüşülmesi.

9.Aydın İli, Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi tapunun, 889 parselin üzerindeki yapı ile birlikte belediyemize gelir sağlanması ve Işıklı mahalle halkının talep ve isteklerinin karşılanmasını teminen kamulaştırılması; kamulaştırma bedeli yerine bedeli karşılığında Kurtuluş Mahallesi tapunun 1313 ada 12 parselde belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz ile takas edilmesi hususunun görüşülmesi.

10.Efeler İlçesi, Ovaemiri Mahallesi tapunun 1389 parselde kayıtlı taşınmazın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 49 yıllığına kullanım hakkının Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü emrine tahsis edilmesi hakkındaki Mülga Ovaemiri Belediyesince alınan 02.08.2012 tarih ve 21 nolu meclis kararının iptali hususunun görüşülmesi.

11.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 612 ada, 80 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 154,56 m2 yüzölçümlü parselde 7,41 m2'ye tekabül eden 23000/480000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

12.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6382 ada, 21 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 120,00 m2 yüzölçümlü parselde 16,00 m2'ye tekabül eden 2000/15000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

13.Aydın Efeler Orta Mahallesi tapunun, 164 ada, 40 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 295,03 m2 yüzölçümlü parselde 8,85 m2'ye tekabül eden 885000/29503000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

14.Aydın Efeler Orta Mahallesi tapunun, 519 ada, 66 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 368,95 m2 yüzölçümlü parselde 17,57 m2'ye tekabül eden 2134000/44823000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

15.Aydın Efeler, Zafer Mahallesi tapunun, 136 ada, 15 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 461,50 m2 yüz ölçümlü parselde 6,90 m2'ye tekabül eden 69000/4615000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

 

 

                            İsmail TÜRKBAY

                            Belediye Başkan V.

 

©2023 Efeler Belediyesi.