İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

11.06.2015

01.06.2015 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.06.2015 TARİHLİ HAZİRAN AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1.Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.Meclis Üyesi Tunçay OLGUN’un istifası ile boşalan Kültür ve Spor Komisyonuna Meclis Üyesi Ramazan BALCI’nın, Çevre ve Sağlık Komisyonuna Meclis Üyesi Hulusi ŞAHİNCİ’nin  seçilmelerine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3.İmar Planı Tadilatları ile ilgili 4 adet dosyanın incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

4.6360 Sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince, belde belediyeleri ile köylerin hak ve alacakların yanı sıra borçları da belediyemize devredildiğinden, bu borçlar ile bundan sonrada belediyemize çeşitli yollarla intikal edecek olan borçların ödemelerinin yapılması hususu incelenmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.Belediyemize bağlı Müdürlüklerin gerekçeli öneri raporları çerçevesinde ücretlerin taksitlendirilmesi ve zaman aşımına uğramış olan alacakların terkin işlemini yapma konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.Efeler Merkez ilçe sınırları içerisindeki belediyemize ait park, bahçe ve muhtarlık binaları içinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce tahsilat veznesi olarak kullanılan yerlerin kaç yıl süre ile tahsis edileceği, kira bedellerinin belirlenmesi veya bedelsiz olarak tahsis edilip, protokol ve sözleşme düzenlenip düzenlenmeyeceği hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe ile Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan THS Sınıfına tabi 1 adet 2.derece Mühendis Kadrosuna 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince 1 adet sözleşmeli personele aylık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında belirtilen ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ekli listede belirtilen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı bakanlıkça belirlenen 1 Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.Umurlu, Güzelhisar ve Ilıcabaşı Mahallelerinde bulunan isimsiz mevcut Parklara isim verilmesi hususu incelenmek üzere Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.Aydın İli, Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi tapunun, 889 parselin üzerindeki yapı ile birlikte belediyemize gelir sağlanması ve Işıklı mahalle halkının talep ve isteklerinin karşılanmasını teminen kamulaştırılması; kamulaştırma bedeli yerine bedeli karşılığında Kurtuluş Mahallesi tapunun 1313 ada 12 parselde belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz ile takas edilmesi hususu incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonu ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10.Efeler İlçesi, Ovaemiri Mahallesi tapunun 1389 parselde kayıtlı taşınmazın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 49 yıllığına kullanım hakkının Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü emrine tahsis edilmesi hakkındaki Mülga Ovaemiri Belediyesince alınan 02.08.2012 tarih ve 21 nolu meclis kararının iptali hususu incelenmek üzere Meclis Hukuk Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 612 ada, 80 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 154,56 m2 yüzölçümlü parselde 7,41 m2'ye tekabül eden 23000/480000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis Kıymet Takdir Komisyonu, Meclis İmar Komisyonu ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6382 ada, 21 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 120,00 m2 yüzölçümlü parselde 16,00 m2'ye tekabül eden 2000/15000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis Kıymet Takdir Komisyonu, Meclis İmar Komisyonu ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13.Aydın Efeler Orta Mahallesi tapunun, 164 ada, 40 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 295,03 m2 yüzölçümlü parselde 8,85 m2'ye tekabül eden 885000/29503000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis Kıymet Takdir Komisyonu, Meclis İmar Komisyonu ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

14.Aydın Efeler Orta Mahallesi tapunun, 519 ada, 66 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 368,95 m2 yüzölçümlü parselde 17,57 m2'ye tekabül eden 2134000/44823000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis Kıymet Takdir Komisyonu, Meclis İmar Komisyonu ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

15.Aydın Efeler, Zafer Mahallesi tapunun, 136 ada, 15 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 461,50 m2 yüz ölçümlü parselde 6,90 m2'ye tekabül eden 69000/4615000 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis Kıymet Takdir Komisyonu, Meclis İmar Komisyonu ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

M.Mesut ÖZAKCAN

                                  Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.