İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

26.06.2020

01.07.2020 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.07.2020ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 16:00’DA

 BELEDİYE NEVZAT BİÇER MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 3. 5393 Sayılı Kanunun 33.maddesine istinaden, gizli oyla belediye encümenine 3 üyenin seçilmesi.
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesince seçilen İhtisas Komisyonu Üyeleri 1 yıllık sürelerini tamamlamış olduğundan İhtisas Komisyonlarının yeniden oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi.
 5. Norma uygun hazırlanan unvan, derece değişikliğine ait II Sayılı Boş ve III Sayılı Dolu Memur Kadro Değişikliklerinin yapılması hususunun görüşülmesi.
 6. 2019 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
 7. 2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taş.Yön.Dön.ve Kesin Hesap Cetvelinin görüşülmesi.
 8. İlçemiz Veysi Paşa Mahallesi 1623 Sokak'ın bitip, 1629 Sokak ile kesiştiği mevkiiye "Danişmendli İsmail Efe" heykeli yaptırılması hususunun görüşülmesi.
 9. 03.08.2017 Tarih ve 197 Sayılı Efeler Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenen İçkili Alan Bölgesine İlçemiz Kardeşköy Mahallesi Aşağı Sokak No:34 adresi,Mimar Sinan Mahallesi Ali İhsan Paşa Bulvarı No:13/A-B, Girne Mahallesi Ali İhsan Paşa Bulvarı No:22/A-B-C-D ve Ilıcabaşı Mahallesi 323 Sokak No:8 adresinde bulunan dükkanların ilave yapılması hususunun görüşülmesi.
 10. Efeler Belediyesi sınırları içerisinde vektör ve kemirgenlerle mücadele kapsamında kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet çift kabinli kamyonet satın alınması hususunun görüşülmesi.
 11. Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Görev,Yetki,Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.
 12. Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliği ile Kadın Aile Çocuk Psiko-Sosyal Destek Merkezi Yönetmeliğinin görüşülmesi.
 13. Dünya ve Avrupa Halter Şampiyonu Ayşegül ÇAKIN’a belediye bütçesinden 5.000,00 TLödül verilmesi hususunun görüşülmesi.
 14. Belediyemiz bünyesindekurulan ve çalışmalarını yürüten Yayın Kurulu'nun yayımlanmasına karar verdiği kitapların, Belediye iştiraklerinden Efebel Per.Hiz.İnş.Tem.Spor Gida Tur.Jeo.San.ve Tic.A.Ş. tarafından "Efeler Belediyesi Kültür Yayınları" adıyla basılıp satışa sunulması hususunun görüşülmesi.
 15. Efeler İlçesi, Orta Mahalle, tapuda 653,87 m2 miktarındaki 6653 ada 2 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz kreş yapılmak üzere 3 yıl süre ile bedelsiz olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi ve bu tahsisle ilgili iş ve işlemleri, görüşmeleri yapmak, protokol düzenlemek, imzalamak ve karar almak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesihususunun görüşülmesi.
 16. Mülkiyeti ve tasarrufu belediyemize ait belediyemizce kiraya verilen tüm taşınmazlardan, 3 ay süre ile ( Mart- Nisan- Mayıs 2020 dönemlerinde ) kira bedeli tahakkuk ettirilip ettirilemeyeceği ve kira sözleşmesi sürelerinin 3 ay uzatılıp uzatılamayacağı hususunun görüşülmesi.
 17. Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, tapuda 10.560,00 m2 miktarındaki 2305 ada 1 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın Efeler Belediyesine ait 103381/528000 paylı 2.067,62 m2 hissesinin,kapalı spor salonu yapılmak şartıyla 4 yıl süre ile bedelsiz olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve bu tahsisle ilgili iş ve işlemleri, görüşmeleri yapmak, protokol düzenlemek, imzalamak ve karar almak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 18. Mülkiyeti Efeler Belediyesi'ne ait olan Osmanyozgatlı Mahallesi 6103 Ada 23 Parsel'de bulunan binanın 3. Katı ve teras katının, ADEM (Aile Destek Merkezi) projesi kapsamında 31.12.2021 tarihine kadar Efeler Kaymakamlığı'na bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve bu tahsisle ilgili iş ve işlemleri kapsamında; görüşmeleri yapmak, protokol düzenlemek, imzalamak ve karar almak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesihususunun görüşülmesi.
 19. Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlarla ilgili her türlü kat karşılığı inşaat yapım işleri ihalesi yapmak, görüşmeler yapmak, projeler yapmak, ihale şartnameleri belirlemek, protokol ve inşaat sözleşmeleri düzenlemek ve imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 20. İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahalle 6588 ada 4,5,6 parsel ile Tepecik Mahallesi 241 ada 1 parsel nolu, konut alanında kalan taşınmaz için, imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 21. İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 2296 ada 2 ve 3 parsel nolu, konut alanında imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 22. İlimiz, Efeler İlçesi, Aşağıkayacık Mahallesi 130 ada 1 parsel nolu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.08.2018 tarih ve 315 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Rekreasyon Alanında yer alan taşınmaz için imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 23. İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 2321 ada 1 parsel nolu ticaret alanında kalan taşınmaz için, imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 24. İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 6688 ada 1 parsel, 6689 ada 1 parsel, 6680 ada 1 ve 2 parsel, 6686 ada 1 ve 5 parsel, 6685 ada 1 parsel, 6684 ada 1 ve 2 parsel, 6681 ada 1, 2, 3 parsel nolu az yoğunluklu gelişme konut alanı, park, otopark alanında kalan taşınmazlar için, imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 

 

                                                                                                                      M. Fatih ATAY

Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.