İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

26.10.2018

01.11.2018 MECLİS GÜNDEMİ

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DE

YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak birim müdürlüğü ve üst yönetici kadrosuna atanan personellerin belediye meclisinin bilgisine sunulması.
 3. Aydın ili Efeler İlçesi Baltaköy ve Sıralılar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre yürütülecek işlemlerde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6’şar adet bilirkişinin seçilmesi hususunun görüşülmesi.
 4. Kadıköy Mahallesi ve Fatih Mahallesi 1101 Sokakta yeni yapılan, Orta Mahalle Tekstil Bulvarında yeni yapılacak parka isim verilmesi hususunun görüşülmesi.
 5. İçkili alan bölgelerinin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi.
 6. Aydın ili Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi tapuda 1468 ada, 7 parselde bulunan belediye hissesinin Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne okul yapılması amaçlı tahsis edilip, edilmeyeceği hususunun görüşülmesi.
 7. Efeler İlçesi, Ata Mahallesi 2066 ve 2067 adada 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 8. Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 1930 ada 4 parsel numaralı taşınmaz için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 9. Efeler İlçesi, Orta (Ata) Mahallesi, 18 L3 pafta Aksaray Caddesi üzerinde park alanında trafo binası yeri kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 10. Efeler İlçesi, Osmanyozgatlı Mahallesi, 17K4 pafta Telsiz Tepe Caddesi üzerinde, park alanında trafo binası yeri kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 11. Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, 128 ada 2 ve 5 parsel, 130 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 12. Efeler İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 101 ada 37 parsel numaralı taşınmaz için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 13. Efeler İlçesi, Orta Mahalle 2769, 6542 ve 6547 adalarda kayıtlı taşınmazlar için Efeler Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 221 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.08.2018 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanan söz konusu imar planı değişikliğine yasal süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
 14. Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, UİP-11805 PİN işlem No’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, DSİ kanal hattı ile imar planındaki yapı adası hattı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi ve sanayi alanındaki yapılaşma koşullarının, ihtiyaç doğrultusunda iyileştirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Hasan SARI

                                                                                                            Belediye Başkan V.

 

 

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.