İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

25.10.2019

01.11.2019 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2019 CUMA GÜNÜ SAAT 18.00’DE

YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak birim müdürlüğü ve üst yönetici kadrosuna atanan personellerin belediye meclisinin bilgisine sunulması.
 3. Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ Cetveli hazırlanmış olup, hazırlanan cetvele uygun olarak kadro derece değişikliğinin yapılması hususunun görüşülmesi.
 4. Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ Cetveli hazırlanmış olup, hazırlanan cetvele uygun olarak kadro derece değişikliğinin yapılması hususunun görüşülmesi.
 5. Belediyemizde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 6. Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 22.10.2019 tarih ve 4043051 sayılı yazısı gereğince;Karaköy Mahallesinde hâlihazırda bilirkişi seçilmiş bulunan Cavit TOPAL’ın sonradan Muhtar olduğu tespit edildiğinden, boşalan bilirkişi yerine tekrar başka bir kişinin ikame bilirkişi olarak seçilmesi hususunun görüşülmesi.
 7. İlimiz Efeler İlçesinde 1-2-3 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya Dama Şampiyonasına ve 16-17-18-19 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Ulusal Satranç Turnuvasına katılacak olan kişilerin katıldıkları kategoriler ve alacakları ödüllerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
 8. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin p fıkrası kapsamında Uşak-Sivaslı Belediyesi ile  “kardeş kent” bağının kurulması ile “kardeş kent protokolünü” imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Fatih ATAY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 9. İller Bankasından teminat mektubu alınmasına dair konu işlerle ilgili teminat ve temlik vermeye, görevlendirme yapmaya, imza atmaya ve diğer her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanımız Sn. M. Fatih ATAY’ın yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi.
 10. 2019 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
 11. Basın Yayın Komisyonu tarafından basılması uygun bulunan ‘‘Telli Kurşun Yarası’’adlı kitaptan 2.000  (İkibin) adet basılması hususunun görüşülmesi.
 12. İlimiz, Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi, 2306 ada 30, 31, 33, 34 ve 130 parsel numaralı taşınmaz için Aydın 1.İdare Mahkemesinin E:2018/1125 K:2019/587 esas sayılı dava kararı gereğince ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.08.2019 tarih ve 261 sayılı kararına istinaden, Efeler Belediyesi Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ve bu karar ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptali ve Mülga Aydın Belediyesi Meclisinin 12.11.2001 tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı koşullarına geri dönüşünün yapılması hususunun görüşülmesi.
 13. İlimiz, Efeler İlçesi, Kalfaköy Mahallesi, 101 ada 1 parsel ve 102 ada 1 parsel nolu; Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.02.2019 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylıYükseköğretim ve Sosyal Tesis Alanında kalan taşınmazlar için imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 14. İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17L4 pafta, 2289 ada 1 parsel nolu,  yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanında yer alan taşınmaz içinimar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 

                       M. Fatih ATAY

                                                                                              Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.