İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

28.10.2021

01.11.2021 MECLİS GÜNDEMİ

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 01/11/2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16:00’DA

BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 

 

 1. Zabıt Özetinin okunması.

 

 1. İlimiz ve kaza merkezlerinde Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu oluşturulması amacı ile 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca komisyonda görev yapmak üzere üye seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 1. Meclis üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülmesi.

 

 1. Dış İlişkiler Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

 

 1. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8'inci maddesinde; “Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4. dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur." denilmektedir. Bu bakımdan, Harcırah Kanunu’nun anılan maddesi uyarınca üzerlerinde resmi bir görev bulunmayanlara verilecek harcırahın tespit edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi (b) fıkrası gereğince, Belediyemize ait Pınarbaşı mevkiinde bulunan Tırmanma Duvarında, 26-27-28 Kasım 2021 tarihlerinde Efeler Cup Spor Tırmanışı Yarışması Türkiye Şampiyonası yapılması, dereceye giren yarışmacılara ödül verilmesi, söz konusu ödülün Belediye Bütçesinden ödenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 1. Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına “Küçük Sanayi Alanlarında (KOBİ), imar parseli sınırları içerisinde tamamen toprak altında kalmak kaydıyla otopark düzenlenebilir” plan notunun getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 1. İlimiz Efeler İlçesi Kurtuluş, Cumhuriyet, Ata, Orta ve Tepecik Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 1. İlimiz Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi 6359 ada 1 ve 2 parsel nolu konut alanında kalan taşınmazlar için Konut Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 1. İlimiz Efeler İlçesi Osmanyozgatlı Mahallesi 6191 ada 8 ve 9 parsel nolu Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.09.2021 tarih ve 305 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre Ticaret Alanında, (3 Kat) koşullu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında yer alan taşınmaz için Ticaret Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 

 

M. Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.