İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

16.02.2015

02.02.2015 BELEDİYE MECLİS KARARLARI

  BELEDİYE MECLİSİNİN 02.02.2015 TARİHLİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR


1- Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
2- Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 07.01.2015 tarih ve 59 sayılı yazısı gereğince; İlçemize bağlı Dereköy Mahallesinde 6831 sayılı yasanın 2/B maddesine göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan arazilerde 3402 sayılı yasanın Ek 4. Maddesi gereğince kadastro çalışmaları yapılacağından, bu çalışmalar kapsamında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Dereköy Mahallesinden Ali İLHAN, Mehmet KAYA, Ali ÇETİN, Mehmet OĞUZ, Mustafa ACAT ve Celal EFE’nin bilirkişi olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
3- Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 08.01.2015 tarih ve 92 sayılı yazısı gereğince; İlçemize bağlı Alatepe Mahallesinde 6292 sayılı kanunun 11. Maddesinin 10. Fıkrası ile 6831 Sayılı Orman Kanununa göre kesinleşmiş ve Tapuya tescil edilmiş ormanlarda düzeltme çalışmaları yapılacağından, bu çalışmalar kapsamında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Alatepe Mahallesinden Metin KARCIOĞLU, Bilal KARABABA, Şevket KARACASULU, Mustafa KIRLI, Fikret KIRLI ve İsmail ALTINBAŞ’ın bilirkişi olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
4- Jeotermal kaynağa sahip belediyelerin ortak çalışmalarına yön verecek temel strateji, politika ve ilkelerin belirlemesinde yardımcı olmak, üye belediyeleri bir araya getirerek dayanışmayı ve koordinasyonu arttırmak amacıyla Kurulan Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne üye olunmasına ve birlik Ana tüzüğünün 7. maddesi uyarınca Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyesi Fikri AYDIN Asil, Meclis Üyesi Hulusi ŞAHİNCİ’nin yedek üye olarak seçilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
5- Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Belediyeler ile AB’li taraflar arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin tesis edilmesi, güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan derneklere 5253 Sayılı yasanın 2. Ve 3. Maddeleri ile 31.03.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 25772 Sayılı Yönetmeliğin 5. Maddesinin ( c ) fıkrası gereği Efeler Belediyesi’nin üye olmasına ve Efeler Belediye Başkanı M. Mesut ÖZAKCAN’ın Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla karar verildi.
6- 30 Mart 2014 yerel Seçimlerinden sonra kapanan Belde Belediyeleri ile Efeler İlçesine bağlanarak mahalleye dönüşen köylerin demirbaşında bulunan 7 adet tabanca ile 2 adet tüfek 16.12.2014 tarihli tutanak ile teslim alınmış olup, Efeler Belediyesi envanterine giren 7 adet tabanca ile 2 adet tüfeğin, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz devredilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
7- Kurtuluş Mahallesinde bulunan turistik Park’ın isminin Uğur Mumcu Parkı olarak değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla karar verildi.
8- Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 34 sayılı meclis kararında sehven yazılan iveco marka araç ifadesinin, 09 U 0219 plaka nolu, Isuzu marka araç olarak değiştirilmesine ve söz konusu meclis kararının tashihine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

M.Mesut ÖZAKCAN
Belediye Başkanı  

©2023 Efeler Belediyesi.