İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

28.01.2015

02.02.2015 BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.02.2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00’DA BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU  
TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1. Zabıt Özetinin okunması,

2. İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi,

3. İlçemize bağlı Dereköy Mahallesinde 6831 sayılı yasanın 2/B maddesine göre Hazine adına Orman sınırları dışına çıkarılan arazilerde kadastro çalışması yapılacağından bu çalışmalar kapsamında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

4. İlçemize bağlı Alatepe Mahallesinde 6292 sayılı kanunun 11. Maddesinin 10. Fıkrası ile 6831 Sayılı Orman Kanununa göre kesinleşmiş ve Tapuya tescil edilmiş ormanlarda düzeltme çalışmaları yapılacağından, bu çalışmalar kapsamında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

5. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine üye olunması ve 1 asil ile 1 yedek üye seçilmesi hususunun görüşülmesi,

6. Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’ne üye olunması hususunun görüşülmesi.

7. Aydın Efeler İlçe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Atama, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin görüşülmesi,

8. Sağlık İşleri Müdürlüğünün; Efeler Belediyesi sınırları dâhilindeki faaliyetleri ile ilgili hazırlamış olduğu Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve esaslarına ilişkin Yönetmeliğin görüşülmesi,

9. Veteriner İşleri Müdürlüğünün; Efeler Belediyesi sınırları dâhilindeki faaliyetleri ile ilgili hazırlamış olduğu Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve esaslarına ilişkin Yönetmeliğin görüşülmesi,

10. Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin görüşülmesi,

11. Aydın Efeler Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin görüşülmesi,

12. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa 15.07.1996 tarih ve 3914 sayılı kanunla eklenen ve 24.07.1993 tarih ve 21647 saylı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.08.1993 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer 44. Maddeye göre Belediye Mücavir alanlar içerisinde bulunan meskenler, işyerleri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisi açısından derecelendirilmesi hususunun görüşülmesi.

13. Aydın Merkez Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1359 ada, 2 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan Belediyemiz adına kayıtlı 89,28 m2 yüz ölçümlü sıyrık parselin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

14. Aydın Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 5955 ada, 45 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 341,18 m2 yüz ölçümlü parselde 57,50 m2'ye tekabül eden 2875000/17059000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

15. Aydın Merkez Ata Mahallesi tapunun, 6292 ada, 13 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 317,88 m2 yüz ölçümlü parselde 13,03 m2'ye tekabül eden 1303000/31788000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

16. Aydın Merkez Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 2451 ada, 16 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 304,61 m2 yüz ölçümlü parselde 4,57 m2'ye tekabül eden 3000/200000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

17. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra kapanan belde belediyeleri ile Efeler İlçesine bağlanarak Mahalleye dönüşen köylerin demirbaşında bulunan 7 adet tabanca ile 2 adet tüfeğin Emniyet Genel Müdürlüğüne bedelsiz devredilmesi hususunun görüşülmesi.

18. T.C. Aydın Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Belediyemize devredilen ancak, kullanıma elverişli olmayan, belediyemize yük getirecek olan araçların trafikten çekilmesi hususunun görüşülmesi.

19. Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Turistik Parkın isminin “Uğur Mumcu Parkı” olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi


M. Mesut ÖZAKCAN
Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.