İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

25.02.2015

02.03.2015 BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.03.2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00’DA BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.


1. Zabıt Özetinin okunması,

2. İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi,

3. Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe uygun olarak oluşturulan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinin görüşülmesi,

4. 2015 yılı Gelir Ücret Tarifesinde Belediyemize bağlı Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.

5. Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin görüşülmesi,

6. Efeler Belediyesi Açık ve Kapalı Semt Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi,

7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Efeler Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel için Performans Değerlendirme Yönetmeliği” nin görüşülmesi,

8. Efeler İlçesi Yılmazköy Mahallesi köy yerleşik alanı sınırları içinde kalan Köyiçi mevkii, tapunun 2 pafta, 362 ve 378 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde Kültür Merkezi ve Aşevi yapılması hususunun görüşülmesi,

9. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 71. Maddesi ve diğer ilgili hükümlerine göre Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralanması, restore et-işlet-devret modelinin uygulanması hususunda Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a protokol imzalama yetkisinin verilmesi konusunun görüşülmesi.

10. Efeler İlçesi Kuyucular Mahallesinde geleneksel olarak düzenlenen Kültür ve Sanat Festivalinin belediyemiz bünyesinde yapılması hususunun görüşülmesi,

11. İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 1709 ada 1 parsel ile 6397 ada 1 parseller üzerinde yer alan tescilli Toprak Mahsulleri Ofisi Depo Binası olarak bulunan yapının belediyemizce nikâh salonu, sosyal ve kültürel amaçlı projelerde kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 71. Maddesi ve diğer ilgili hükümlerine göre Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nden kiralanması, restore et-işlet-devret modelinin uygulanması hususlarında Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN'a protokol imzalama yetkisinin verilmesi,

12. 22.02.2007 / 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği daha önce ihdas edilmiş olan, emeklilik ve istifa nedeni ile boşalmış bulunan norm fazlası kadroların iptali hususunun görüşülmesi.

13. Aydın Merkez Çeştepe Mahallesi tapunun, 171 ada, 4 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 172,33 m2 yüz ölçümlü parselde 19,33 m2'ye tekabül eden 1933000/17233000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

14. Aydın Merkez Tepecik Mahallesi tapunun, 128 ada, 14 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 249,93 m2 yüz ölçümlü parselde 175,16 m2'ye tekabül eden 841/1200 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

15. Aydın Merkez Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6388 ada, 40 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 211,67 m2 yüz ölçümlü parselde 2,67 m2'ye tekabül eden 267000/21167000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

16. Aydın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 2432 ada, 6 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 345,10 m2 yüz ölçümlü parselde 33,07 m2'ye tekabül eden 23000/240000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

17. Aydın Merkez Kurtuluş Mahallesi tapunun, 1382 ada, 37 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 188,79 m2 yüz ölçümlü parselde 18,83 m2'ye tekabül eden 269000/2697000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

18. Aydın Merkez Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 1715 ada, 46 parselde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 366,54 m2 yüzölçümlü parselde 46,64 m2'ye tekabül eden 2332000/18327000 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

19. 5393 sayılı Kanunun 49.maddesinin 2’nci fıkrasında “Birim Müdürlüğü ve Üst Yönetici Kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Meclisin bilgisine sunulur” denildiğinden yapılan atamanın Meclisin bilgisine sunulması.

M. Mesut ÖZAKCAN
Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.