İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

13.03.2015

02.03.2015 TARİHLİ BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

  

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.03.2015 TARİHLİ MART AYI

MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

  1. Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.
  2. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Ramazan paşa Mahallesi 11 pafta, 51 ada 21 parsel ile 52 ada 1 parsel üzerinde yer alan toplam 45 adet bağımsız dükkândan oluşan Kasaplar Hali’nin,  5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 71. Maddesi ve diğer ilgili hükümlerine göre Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralanması, restore et-işlet-devret modelinin uygulanması hususlarında Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN'a protokol imzalama yetkisinin verilmesine katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
  3. Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 1709 ada 1 parsel ile 6397 ada 1 parseller üzerinde yer alan Toprak Mahsulleri Ofisi Depo Binasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 71. Maddesi ve diğer ilgili hükümlerine göre Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü-ğü’nden kiralanması, restore et-işlet-devret modelinin uygulanması hususlarında Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN'a protokol imzalama yetki-sinin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
  4. 22.02.2007 / 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği daha önce ihdas edilmiş olan, emeklilik ve istifa nedeni ile boşalmış bulunan norm fazlası kadroların iptaline, ekli cetvellerin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
  5. Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Uzman kadrosunda görev yapmakta olan Mehmet Serdar ADANIR’ın Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne asaleten atanması, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 ncu maddesi gereğince Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.
  6. Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25.02.2015 tarih ve 775 sayılı yazısı gereğince; İlçemize bağlı Dereköy Mahallesinde 6831 sayılı yasanın 2/B maddesine göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan arazilerde 3402 sayılı yasanın Ek 4. Maddesi gereğince kadastro çalışmaları kapsamında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere Dereköy Mahallesinden Ali İLHAN’ın yerine Edren DURU’nun bilirkişi olarak belirlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

                                                                                                                 M.Mesut ÖZAKCAN

                                                                                                                    Belediye Başkanı    

©2023 Efeler Belediyesi.