İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

27.02.2020

02.03.2020 MECLİS GÜNDEMİ

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.03.2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE

 BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 1. Zabıt Özetinin okunması.

 

 1. Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin 3.fıkrasına göre mahkeme kararına istinaden çalıştırılacak olan sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesihususunun görüşülmesi.

 

 1. 2020 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 1. Belediyemizin çeşitli yatırım ve cari ödemelerinde kullanmak üzere ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi gereğince iç borçlanmaya gidilebilmesi, her türlü teminatı verebilmesi ve bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin alınabilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Fatih ATAY’a yetki verilmesihususunun görüşülmesi.

 

 1. İmar planına göre kısmen veya tamamen yolda, yeşil alanda, otopark alanında, sosyal tesis alanında ve buna benzer kamu alanlarında kalan parsellerin 3194 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince kamulaştırılmalarını teminen 2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programının oluşturulmasıhususunun görüşülmesi.

 

 1. Efeler Belediyesi’nin hisse tam payı ile iştiraki olan Zeybek Kreş Enerji Turizm İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin; şirket ana sözleşmesinde belirlenen hedeflerini gerçekleştirmek üzere arttırılması, bu amaçla Belediyemiz bütçesinden 500.000,00 (beşyüzbin)TL. nakdi sermaye aktarılmasıhususunun görüşülmesi.

 

 1. 03.08.2017 Tarih ve 197 Sayılı Efeler Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenen İçkili Alan Bölgesine ilave yapılmasıhususunun görüşülmesi.

 

 1. İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1660 ada 4 parsel nolu konut alanında kalan taşınmaz için imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 1. İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 2299 ada 5 parsel nolu konut alanında kalan taşınmaz için imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 1. İlimiz, Efeler İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 116 ada 2 parsel nolu sağlık tesisi alanında kalan taşınmaz için imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 1. İlimiz, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2372 ada 1 parsel nolu, ticaret alanında kalan taşınmaz için imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 

 

                                                                                                          M. Fatih ATAY

            Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.