İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

26.04.2019

02.05.2019 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/05/2019 PERŞEMBEGÜNÜ SAAT 14.00’DE  BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek üzere; 02/05/2019 Perşembe günü saat 14.00’de Meclis Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM

 1. Zabıt özetinin okunması
   
 2. Çiftçi Malları Koruma Meclisine ve Murakabe Heyetine üye seçimi
   
 3. İhtisas Komisyonları seçimi
   
 4. İl Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliğine 1 asil 1 yedek üye seçimi
   
 5. 2018 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Yönetim Dönemi Kesin Hesabı Cetvellerinin görüşülmesi
   
 6. 2019 Yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi
   
 7. Efeler Belediye Başkanlığında çalışan kamu görevlilerinin Sosyal Denge Tazminatı alabilmesi için Belediye Başkanına yetkili sendika ile toplu sözleşme imzalama yetkisi verilmesi
   
 8. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (İ) Bendi gereğince şirket kurulması, kurulacak şirkete ortak olunması için Efeler Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi
   
 9. Meclis üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülmesi
   
 10. Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmesinin görüşülmesi
   
 11. Belediye avukatlarına vekâlet verilmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi
   
 12. Çöp toplama ve yol süpürme işine ilişkin araç, gereç ve teçhizat kiralama ihalesinin yıllara sari (yaygın) olarak yapılması hususunun görüşülmesi
   
 13. Belediyemizin işlerinde kullanılmak üzere araç kiralama hizmetinin yıllara sari (yaygın) olarak yapılması hususunun görüşülmesi 

M.Fatih ATAY

  Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.