İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

24.11.2015

02.11.2015 ALINAN KARARLAR

                                                 BELEDİYE MECLİSİNİN 02.11.2015 TARİHLİ KASIM AYI

                                              MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1.Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait Zabıt Özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2.İmar Planı Tadilatları ile ilgili 6 adet dosyanın incelenmek üzere Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

3.22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliği ve III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerindeki değişikliklerin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

4.Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan THS Sınıfına tabi 1 Adet 1.Derece Mühendis, 3 Adet 1,2 ve 5.Derece Tekniker, 2 Adet 5.Derece Teknisyen Kadrosunda olmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesinin 3’ üncü fıkrası gereğince 6 Adet sözleşmeli personele aylık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında ve 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen 1 Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.5.Işıklı Mahallesi Işıklı Sokakta 811’e kadar numaralandırılan sokakta 759-811 arasındaki numaraların da içkili alan bölgesine eklenmesi hususu incelenmek üzere Meclis Çevre ve Sağlık ile Hukuk Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

6.Meyve Sebzeciler Çiçekçiler ve Seyyar Satıcılar Esnaf Odası Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda ve ‘‘Şu Aydın’dan Geçtin mi’’ projesinin başlamamış olması nedeniyle Efeler İlçesi Salı Pazarı (Hasır Pazarı) 1629 Sokak ile 1623 ve 1608 Sokağın kesiştiği köşeden itibaren (batıya doğru) 1629 Sokak, 1624 Sokak, 1620 Sokak, 1612 Sokak ve 1608 Sokak üzerinde sergi açmakta olan tahsis belgeli esnafın, pazaryerinin devamında sakınca yaratacak bir durum meydana getirmeyecek şekilde ve bahse konu projeye engel olmadan faaliyetlerine devam etmesi hususu Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.Aydın İli Efeler İlçesi, Top yatağı Mevkii’nde yer alan Tralleis Antik Kenti’nde Aydın Müze Müdürlüğü Başkanlığında yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarına araç tahsisi, temizlik, iş gücü v.b. her türlü desteğin sağlanması hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.Cumhuriyet Mahallesi 1952 sokak Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığı alanına isim verilmesi hususu incelenmek üzere Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.Adalet Bakanlığı E tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ile Belediyemiz sorumluluk alanında kalan yerlerdeki zeytin ağaçlarından zeytin toplanması işini içeren protokol düzenlenip düzenlenemeyeceği, talebin uygun görülmesi halinde protokolün imzalanması hususunda, Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10.Aydın İli Efeler İlçesi Zafer Mahallesi tapunun 152 ada 31 parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasını teminen 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususu incelenmek üzere Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11.Aydın Efeler Ovaemiri Mahallesi tapunun, 248 ada, 1 parselde kayıtlı imar planında ticari alanda kalan 9.309,46 m2 yüzölçümlü parselde 344,91 m2'ye tekabül eden 34491/930946 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı veya kat karşılığı verilmesi hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun 1660 ada 6 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 738,97 m2 yüzölçümlü parselde 21,25 m2'ye tekabül eden 23/800 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

13.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun 1713 ada 8 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 848,34 m2 yüzölçümlü parselde 2,47 m2'ye tekabül eden 7/2400 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışıhususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

14.Aydın Efeler Çeştepe Mahallesi tapunun, 153 ada, 9 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 392,39 m2 yüzölçümlü parselde 3,00 m2'ye tekabül eden 3/392 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

15.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1935 ada, 13 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 133,54 m2 yüzölçümlü parselde 7,57 m2'ye tekabül eden 17/300 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

16.Aydın Efeler Kemer Mahallesi tapunun, 1845 ada, 4 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 2352,97 m2 yüzölçümlü parselde 364,14 m2'ye tekabül eden 2142/13841 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı, takası veya kat karşılığı verilmesi hususu incelenmek üzere Meclis İmar, Plan ve Bütçe İle Kıymet Takdir Komisyonlarına havale edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

  

M.Mesut ÖZAKCAN

   Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.