İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

28.10.2015

02.11.2015 MECLİS GÜNDEMİ

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 02.11.2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00’DE

 BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 

1.Zabıt Özetinin okunması.

2.İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesi.

3.Norma uygun hazırlanan unvan ve derece değişikliğine ait II Sayılı Boş Memur Kadro Değişikliği ve III Sayılı Dolu Kadro Değişikliğinin yapılması hususunun görüşülmesi.

4.Belediyemizde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi.

5.Işıklı Mahallesi Işıklı Sokakta 811’e kadar numaralandırılan sokakta 759-811 arasındaki numaraların da içkili alan bölgesine eklenmesi hususunun görüşülmesi.

6.Meyve Sebzeciler Çiçekçiler ve Seyyar Satıcılar Esnaf Odası Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda ve ‘‘Şu Aydın’dan Geçtin mi’’ projesinin başlamamış olması nedeniyle Efeler İlçesi Salı Pazarı (Hasır Pazarı) 1629 Sokak ile 1623 ve 1608 Sokağın kesiştiği köşeden itibaren (batıya doğru) 1629 Sokak, 1624 Sokak, 1620 Sokak, 1612 Sokak ve 1608 Sokak üzerinde sergi açmakta olan tahsis belgeli esnafın, pazaryerinin devamında sakınca yaratacak bir durum meydana getirmeyecek şekilde ve bahse konu projeye engel olmadan faaliyetlerine devam etmesi hususunun görüşülmesi.

7.Aydın İli Efeler İlçesi, Top yatağı Mevkii’nde yer alan Tralleis Antik Kenti’nde Aydın Müze Müdürlüğü Başkanlığında yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarına araç tahsisi, temizlik, iş gücü v.b. her türlü desteğin sağlanması hususunun görüşülmesi.

8.Cumhuriyet Mahallesi 1952 sokak Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığı alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi.

9.Adalet Bakanlığı E tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ile Belediyemiz sorumluluk alanında kalan yerlerdeki zeytin ağaçlarından zeytin toplanması işini içeren protokol düzenlenip düzenlenemeyeceği, talebin uygun görülmesi halinde protokolün imzalanması hususunda, Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

10.Aydın İli Efeler İlçesi Zafer Mahallesi tapunun 152 ada 31 parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasını teminen 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması hususunun görüşülmesi.

11.Aydın Efeler Ovaemiri Mahallesi tapunun, 248 ada, 1 parselde kayıtlı imar planında ticari alanda kalan 9.309,46 m2 yüzölçümlü parselde 344,91 m2'ye tekabül eden 34491/930946 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı veya kat karşılığı verilmesi hususunun görüşülmesi.

12.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun 1660 ada 6 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 738,97 m2 yüzölçümlü parselde 21,25 m2'ye tekabül eden 23/800 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

13.Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun 1713 ada 8 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 848,34 m2 yüzölçümlü parselde 2,47 m2'ye tekabül eden 7/2400 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

14.Aydın Efeler Çeştepe Mahallesi tapunun, 153 ada, 9 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 392,39 m2 yüzölçümlü parselde 3,00 m2'ye tekabül eden 3/392 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

15.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1935 ada, 13 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 133,54 m2 yüzölçümlü parselde 7,57 m2'ye tekabül eden 17/300 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.

 

 

 

                                                                                                                                 M.Mesut ÖZAKCAN

                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.