İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

09.03.2016

03.03.2016 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.03.2016 TARİHLİ MART AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

 

1.Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2.Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 86 (18K-II) pafta, 803 ada 38 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin nüfus artışına sebep olduğu, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olduğu gerekçesiyle uygun olmadığından reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

3.Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 123 (17K-I-17K-II) pafta, 615 ada 17 ve 18 parsel nolu taşınmazlar üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin nüfus artışına sebep olmadığından, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

4.Efeler Belediye sınırları içinde bulunan Adnan Menderes, Ata, Zeybek, Kemer ve Mimar Sinan Mahallelerinde yapılacak olan parklara isim verilmesi hususunun yerinde incelenmek üzere ertelenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

5.Aydın Efeler Kemer Mahallesi tapunun, 720 ada, 211 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 356.24 m2 yüzölçümlü parselde 71.55 m2'ye tekabül eden 7155/35624 paylı belediye hissesinin KDV hariç 68.688,00 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

6.Aydın Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 6387 ada, 26 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 175.68 m2 yüzölçümlü parselde 41.22 m2'ye tekabül eden 73747/314272 paylı belediye hissesinin KDV hariç 51.937,20 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

7.Aydın Efeler Tepecik Mahallesi tapunun, 193 ada, 14 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 278,59 m2 yüzölçümlü parselde 39,83 m2'ye tekabül eden 3983/27859 paylı Belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı belediye hissesinin KDV hariç 21.906,50 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

8.Aydın İli Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi tapunun, 1299 ada, 161 ve 162 parsellerin bulunduğu adanın tamamı park alanında kalmakta olduğu ancak diğer parsellerde 6 katlı bina ve bazı evler olduğu adanın tamamının kamulaştırılmasının çok acil olmadığı ve bütçemizin buna uygun olmadığı belirlenerek şu anda bulvara ön cephe olan ve belediyemizce imar planına uygun proje düzenlemesi yapılacak olan sadece yukarıda belirtilen 1299 ada 161 ve 162 parsellerin 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesine ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

9.Aydın ili Efeler İlçesinde ikamet eden engelli ve gazi vatandaşlarımız ile 1. derece şehit yakınlarının belediyemize ait Düğün Salonlarımızdan ücretsiz yararlanmalarına, konunun 2016 yılı Gelir Ücret Tarifesine ilave edilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10.Belediyemizin sosyal hizmetler kapsamındaki muhtelif işlerinde kullanılmak üzere 2 adet otobüs satın alınmasına ve 2016 yılı Bütçesi T Cetveline eklenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

M. Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.