İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

31.03.2023

03.04.2023 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.04.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 16.00’DA

BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 1. Zabıt Özetinin okunması.

 

 1. 2022 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

 

 1. Denetim Komisyonu Raporunun okunması.

 

 1. Semra YÜCEL’ in Meclis Üyeliğinden İstifa etmesi nedeni ile boşalan Meclis Yedek Kâtip Üyeliğine gizli oyla 1 adet Yedek Kâtip Üyenin seçilmesi.

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesine istinaden, gizli oyla belediye encümenine 3 üyenin seçilmesi.

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarının yeniden oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 1. İlçemizde ikamet eden ve amatör olarak spor yapan Tuğba DANIŞMAZ’ ın Üç adım atlamada kazandığı Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla nakdi ödül verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 1. İlçemiz sınırları içerisinde, yapıların yapılması aşamasında ve yapı ruhsatı düzenlenmesi sırasında, kanun ve yönetmelik hükümleri dışında Efeler İlçemizin zemin durumu da göz önüne alınarak istenecek olan ek belgelerin ve ilave tedbirlerin saptanması hususunun görüşülmesi.

 

 1. İlimiz, Efeler İlçesi, Umurlu Mahallesi 473 ada 18 ve 19 parsel sayılı taşınmazların konut ve ticaret alanı kullanımları getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 1. İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahalle 1081 ada 303 parsel nolu, uygulama imar planında temel eğitim alanında yer alan taşınmaz için okul kullanımı getirilmesi amaçlı imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 1. İlimiz, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 942 ada 23 parsel nolu taşınmaz için ilkokul kullanımı getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 1. İlimiz, Efeler İlçesi, Orta Mahalle 6892 ada 1, 2 parseller, 6893 ada 2 parsel ve 6894 ada 1, 2, 3, 4 parsel sayılı taşınmazların kitle nizam konut alanlarında bulunan taşınmazlar için 6892 ada 1 ve 2 parseller için konut alanı, 6893 ada 2 parsel konut alanı, 6894 ada 1, 2, 3, 4 parseller için Konut alanı kullanımları getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

 

 1. Aydın Büyükşehir Belediyesinin revizyon plan çalışmaları başlattığı alanlara bitişik olan önceden köy iken mahalleye dönüşen yerlerde İmar planı çalışmaları hususunun görüşülmesi.

 

 

M.Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.