İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.08.2018

03.08.2018 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.08.2018 CUMA GÜNÜ SAAT 18.00’DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. Belediyemiz bütçesinde yer alan ancak yıl içerisindeki harcamalardan dolayı ödeneği yetersiz kalan tertiplere ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 3. Veysi Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı Aydın Valiliği güneyi park alanına Nadide Cihanoğlu/Orhan Cihanoğlu Parkı ismi verilmesi ile Adnan Menderes Mahallesi Orhangazi Caddesinde yeni yapılan parka isim verilmesi ile ilgili Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 4. Mezarlıklar Müdürlüğü Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 5. Mülkiyeti belediyemize ait Kızılcaköy Mahallesi, tapunun 1459 parselinde kayıtlı taşınmazın sağlık evi olarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilip edilmeyeceği ile ilgili Meclis Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 6. Ata Mahallesi 6287 ada 1 parsel, 6288 ada 1,7,8,10,15,16 ve 17 parsel nolu taşınmazlar için talep edilen tashih kararı ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 7. Işıklı Mahallesi 135 ada 1 parsel numaralı yürürlükte bulunan konut dışı kentsel çalışma alanında yer alan taşınmaz için ticaret kullanımı ve 1 adet trafo kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 8. Kardeşköy Mahallesi 29 parsel nolu taşınmaz özel eğitim tesis ve otopark alanı alanında kalmakta olup özel eğitim tesis alanı ve otopark alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 9. Orta Mahalle 1340 nolu yapı adası içerisinde yer alan, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında,  kitle nizam koşullu konut adası içerisinde kalan ve yapılaşma koşulu olmayan tescil dışı alana Park kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 10. Umurlu Mahallesi 295 ve 485 nolu bitişik nizam 3 kat ve bitişik nizam 4 kat koşullu konut adalarında, mülkiyet dokusundaki sorunlardan dolayı yapılaşma koşullarının uygulanamaması nedeniyle, ada orta çizgisi, öneri parsel hattı v.b. unsurlarla yapı adalarının yeniden düzenlenmesi amaçlı içerisinde kalan ve yapılaşma koşulu olmayan tescil dışı alana Park kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 11. Orta Mahalle 1769 nolu az yoğunluklu gelişme konut alanında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 12. Umurlu Mahallesi 172 nolu bitişik nizam 3 kat,bitişik nizam 4 kat ve bitişik nizam 9 kat koşullu konut alanında yer alan yapı adası için, park kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 13. Dalama Mahallesi 2902 ve 2903 parsel nolu taşınmazlar için 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 14. Kuyulu Mahallesi 239,278 ve 279 adada yürürlükte bulunan az yoğunluklu gelişme konut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 15. Zafer Mahallesi 1930 ada 4 parsel numaralı yürürlükte bulunan orta yoğunluklu konut alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 16. Orta Mahalle 2769 ada 7,35,36,47,65 parsel, 6542 ada 1 parsel, 6547 ada 1,2,3,4 parsel nolu orta yoğunluklu gelişme konut, park ve otopark alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 17. Işıklı Mahallesi 1555 parsel nolu Lojistik Tesis Alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 

                                                                                                          M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.