İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

02.09.2021

03.09.2021 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 03/09/2021 CUMA GÜNÜ SAAT 10:00’DA BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

  1. Zabıt Özetinin okunması.
  2. Efeler Kent Konseyi tarafından hazırlanan "25 Kasım - Kadına Şiddetle Mücadele Günü Projesi" kapsamında, "KADIN" temalı öykü yarışması düzenlenmesi; Kent Konseyi ile Belediyemiz arasında işbirliği yapılması; işbirliği yapılması uygun görülürse işbirliği protokolü düzenlenmesi, yarışmada dereceye gireceklere verilecek ödüllerin, yarışmada jüri olarak görev alacak misafirlerin her türlü ağırlama, konaklama vb. bütün giderlerinin Belediyemizin ilgili bütçe kalemlerinden karşılanması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  3. Belediyemiz sorumluluk sahasında bulunan tüm kazı işlemlerinde uygulanmak üzere, Zemin Tahrip Bedeli, Ruhsat Harcı ve Keşif ve Denetim Bedelinin hesaplanması, ayrıca, ‘Üstyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda 3 yıl içerisinde şebeke çalışmalarına izin verilmesi durumunda, caddelerden 5 katı, sokaklardan ise 3 katı ruhsat bedeli ve zemin tahrip bedeli alınması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  4. Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanlarında Belediyemizden izin almadan yapılacak altyapı kazı işlemlerinde uygulanmak üzere; Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel - tüzel kurum ve kuruluşlar ile 3. şahıslar tarafından ruhsatsız ve çalışma bildirimsiz kazı yapılması halinde caddelerden 10 katı, sokaklardan 5 katı zemin tahrip ücreti kadar ceza kesilerek işlem tahsis edilmesi, tahrip edilen alanın Belediyemiz ekiplerince eski haline getirilmesi durumunda ayrıca zemin tahrip bedeli kadar bedel tahsisinin değiştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  5. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 131, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152 nolu yapı adalarında etüt çalışması yapılarak yönetmeliğe uygun hale getirilmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
  6. Efeler İlçesi Yedieylül Mahallesi 6508 ada 1, 4, 5, 6, 7 parsel numaralı Serbest koşullu konut alanında kalan taşınmazlar için yükseklik belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

 

 

         M. Fatih ATAY

        Belediye Başkanı

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.