İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

10.10.2016

03.10.2016 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.10.2016 TARİHLİ EKİM AYI

MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

 

1-Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

 

2-Belediye Meclisince ilk Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyesi Ertuğrul ÖZDEMİR Yedek Katip üye seçildi.

 

3-Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna Meclis Üyesi Nail ÇETİN oybirliği ile seçildi.

 

4-Norma uygun hazırlanan kadro ihdasına ait (I) SAYILI MEMUR KADRO İHDASI cetveli, unvan ve derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ ve III SAYILI DOLU MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ cetvellerinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

5-Belediyemiz Norm Kadrolarında boş bulunan AH Sınıfına tabi 1 Adet 1.Derece Avukat, TH Sınıfına tabi 2 adet 1.Derece Mühendis, 3 adet 1.Derece Mimar ve 1 adet 5.Derece Mimar Kadrolarına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesinin 3’ üncü fıkrası gereğince 5 adet sözleşmeli personele aylık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilen unvanların karşılarında ve 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununa göre belirlenen derece ve kademe için esas alınan ücret tutarı ile yine aynı Bakanlıkça belirlenen II Sayılı Cetvelde Tam Zamanlı sözleşmeli personele de aynı derece ve kademedeki memurlar için ödenen ek ödeme oranında ödeme yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

6-Norma uygun olarak hazırlanan unvan, sınıf ve derece değişikliğine ait II SAYILI BOŞ MEMUR KADRO DEĞİŞİKLİĞİ Cetvelinin tasdikine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

7-05.04.2016 tarih 68 sayılı meclis kararının Ticaret kullanımı başlıklı 2. Maddesinin (a) bendinin “Efeler Belediyesi sınırları içerisinde konut alanlarında zemin kat ticaret yapılabilir”, (c) bendinin “zemin katta düzenlenecek olan ticaret kullanımlarında kat yüksekliği en az 3.5 m. olması” şeklinde tashih edilerek yeniden düzenlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

 

M. Mesut ÖZAKCAN

©2023 Efeler Belediyesi.