İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.11.2017

03.11.2017 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2017 CUMA GÜNÜ SAAT 18.00’DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

  1. Zabıt Özetinin okunması.

 

  1. İmar Planı Tadilatları ile ilgili 6 adet dosyaya ait Meclis İmar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

  1. İlimiz Efeler İlçesinde faaliyet gösteren, amatör olarak akademi lig ve yerel liglerde mücadele eden altyapı takımlarına ayni ve nakdi yardım yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan ekonomik ömrünü tamamladığı düşünülen, kullanıma elverişli olmayan araçların hurdaya ayrılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Efeler Belediye sınırları içinde bulunan yeni yapılan parklara isim verilmesi ile ilgili Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Ata Mahallesinde kurulmakta olan Perşembe Ata pazarının Kapalı Pazar alanına taşınması ile ilgili Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Sosyal Dayanışma Merkezi açılması planlanan Aydın İli, Efeler İlçesi, Kocagür Mahallesi, tapuda 490 parselde kayıtlı 1.365,00 m2 yüzölçümlü belediyemize ait taşınmazın Aydın Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne tahsis yapılıp yapılamayacağı, tahsis yapılacak ise tahsis süresinin belirlenmesi ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

  1. Aydın İli Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi tapunun 387 ada 2 parselinde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasını teminen 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilmesi ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılması ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

  1. Aydın İli Efeler İlçesi Umurlu Mahallesi tapuda 316 ada 33 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 532,66 m² yüzölçümlü parselde 49,81 m²'ye tekabül eden 4981/53266 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

  1. Aydın İli Efeler İlçesi Orta Mahallesi tapuda 183 ada 39 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 204,49 m² yüzölçümlü parselde 1,16 m²'ye tekabül eden 116/20449 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

M.Mesut ÖZAKCAN
Belediye Başkanı

 

 

©2023 Efeler Belediyesi.