İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

10.12.2015

03.12.2015 ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.12.2015 TARİHLİ ARALIK AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.  

2. Efeler İlçesi, Osman Yozgatlı (Cumhuriyet) Mahallesi, 17K-I pafta, 2859 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller ile 2860 ada, 1 nolu, 2864 ada, 1 nolu, 2865 ada, 1 nolu, 2870 ada, 1 nolu ile 2871 ada, 1 nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğu gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 3. Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 18K-II pafta, 6430 ada 13 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğu gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 4. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 18L-IV pafta, 1115 ada 39 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğu gerekçesi ile kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.5.1.05 kodlu “Harita Yapım ve Alım Giderleri” tertibinden 350.000,00-TL.ödeneğin Mezarlıklar Müdürlüğünün 03.5.1.04“Müteahhitlik Hizmetleri” (Temizlik Hizmeti Giderleri) tertibine aktarılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

6. Efebel İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal San. ve Tic. A.Ş. ye 5 (beş) yıllığına verilen Çeştepe Kültür Merkezi ve Halı Saha Tesisinin kullanım hakkının iptal edilerek Evlendirme Memurluğu tarafından kullanılmasının uygun olacağına ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünün Kadıköy Düğün Salonu, Tepecik Düğün Salonu ve Ovaeymir Düğün Salonlarının Efebel İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal San. ve Tic. A.Ş. ye 5 (beş) yıllığına verilen kullanım haklarının belediyenin tasarrufu altında bırakılmasına, ayni sermaye artırımı yerine 2.000.000,00-TL. lik nakdi sermaye artırımının yapılmasına, bu tutarın %50’sinin peşin geri kalan tutarın yarısının 2016 yılı haziran ayında diğer yarısının ise 2016 yılı aralık ayında ödenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

7. Belediyemiz 2016 yılı Gelir Ücret tarifesinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne ait ilgili bölümlerin ilave edilmesi veya yeni haliyle değiştirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

8.Işıklı Mahallesi Mücavir Alan Sokakta 731-758 numaraya kadar İçkili yer Bölgesi olarak tespit edilen alanının dışında kalan 759-811 arasındaki numaraların da içkili alan bölgesine eklenmesi talebinin reddine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

9. Efeler Zabıta Müdürlüğü Karakolu olarak kullanılan Ramazanpaşa Mahallesi Barbaros Caddesi Bedesten İşhanındaki Aydın 3.İcra Dairesine, 1. ve 2. Sulh mahkemesine, kurulması durumunda ihale yapan diğer mahkemelere, 1. 2. 3. İcra müdürlüğü ile kurulması durumunda diğer müdürlüklere ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tahsis edilen toplantı salonunun tahsis sürelerinin 3 (üç) yıl uzatılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

10. Mülkiyeti belediyemize ait Tepecik Mahallesi PTT şubesi ve Osman Yozgatlı Mahallesi PTT şubesinin tahsis sürelerinin 5 (Beş) yıl olarak uzatılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

11. Aydın İli Efeler İlçesi Hasan Efendi Mahallesi tapunun 355 ada 1 parselinde kayıtlı imar planında tescilli bina konumundaki taşınmazın 2863 sayılı kanunun 15. Maddesi doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesi gereğince 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilerek kamulaştırılmasına ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

12. Aydın İli Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi tapunun 238 ada 11 parselinde kayıtlı imar planında tescilli bina konumundaki taşınmazın 2863 sayılı kanunun 15.maddesi doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesi gereğince 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık imar programına ilave edilerek kamulaştırılmasına ve bütçede yeterli ödeneğin ayrılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

13. Kemer Mahallesi tapunun, 1845 ada, 4 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 2352,97 m2 yüzölçümlü parselde 364,14 m2'ye tekabül eden 2142/13841 paylı belediye hissesinin KDV hariç 371.422,80 TL bedel üzerinden satışının veya takasının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

14. Aydın Efeler Cumhuriyet Mahallesi tapunun, 1476 ada, 41 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 1105.28 m2 yüzölçümlü parselde 0.98 m2'ye tekabül eden 49/55264 paylı belediye hissesinin KDV hariç 1.500,00 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

15. Aydın Efeler Ata Mahallesi tapunun, 6263 ada, 48 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 518.92 m2 yüzölçümlü parselde 8.02 m2'ye tekabül eden 401/25946 paylı Belediye hissesinin KDV hariç 8.020,00 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

16. Aydın Efeler Ovaemiri Mahallesi tapunun, 248 ada, 1 parselde kayıtlı imar planında ticari alanda kalan 9.309,46 m2 yüzölçümlü parselde 344,91 m2'ye tekabül eden 34491/930946 paylı Belediye hissesinin KDV hariç 331.113,60 TL bedel üzerinden satışının uygunluğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

 

  

M.Mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.