İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

29.11.2018

03.12.2018 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.12.2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00’DE 

YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. İçkili alan bölgelerinin yeniden düzenlenmesi konusunda alınan 05/11/2018 tarih ve 278 sayılı meclis kararının tashihi hususunun görüşülmesi.
 3. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri konusunda alınan 04/01/2018 tarih ve 21 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
 4. 2018 yılı Gelir Ücret Tarifesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
 5. Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.
 6. Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Arşiv Hizmetleri Biriminin Görev Tanımı,  Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik teklifinin görüşülmesi.
 7. Belediyemize ait afet risklerine hazırlık kapsamında 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ve yapı kayıt belgesi alınmış taşınmazların ilgililerine satılıp satılamayacağı, satılacak ise emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi.
 8. Efeler İlçesinde bulunan Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait taşınmazların, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek kıymet takdirine göre satışıhususunun görüşülmesi.
 9. Efeler İlçesi Osman Yozgatlı Mahallesi tapuda 6020 ada 9 parselde bulunan taşınmazın (2041/266358) paylı 81,64 m2lik mülkiyeti Efeler Belediyesine ait hissenin Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne okul yapılması amacı ile tahsis edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi.
 10. Orta Mahalle 1769 nolu konut alanında Efeler Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 216 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2018 tarih ve 374 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine yasal süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
 11. Kuyulu Mahallesi 95 parsel numaralı yönetim merkezi alanında bulunan trafo binası yerinin büyütülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 12. Tepecik MahallesiDSİ kanal hattı ile imar planındaki yapı adası hattı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğihususunun görüşülmesi.
 13. Meşrutiyet Mahallesi 19K3 pafta 937 ada 19 parsel nolukonut alanında1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 14. Çeştepe Mahallesi UİP-11800 PİN işlem No’lu imar planı plan notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğihususunun görüşülmesi.
 15. Tepecik Mahallesi UİP-11805 PİN işlem No’lu imar planı plan notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğihususunun görüşülmesi.
 16. Dalama Mahallesi UİP-11802 PİN işlem No’lu imar planı plan notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 17. Umurlu Mahallesi UİP-10251 PİN işlem No’lu imar planı plan notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 18. Efeler İlçesi UİP-2129 PİN işlem No’lu Aydın İlave ve Revizyon Uygulama İmar planı notlarına, yeni plan hükümleri ilave edilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 19. Işıklı Mahallesi 135 ada 1 parsel numaralı özel sağlık tesisi ve ticaret alanında; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususunun görüşülmesi.
 20. Orta Mahalle 818 ada 69 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğihususunun görüşülmesi.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mesut ÖZAKCAN

           Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.