İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

04.01.2018

04.01.2018 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.01.2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00’DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

  1. Zabıt Özetinin okunması.

2.Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 151 sayılı Meclis Kararı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2017 tarih ve 336 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Çeştepe Revizyon İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3.Efeler Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 148 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2017 tarih ve 412 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Zafer Mahallesinde 66 ha’lık alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4.İlimiz, Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, 17L4 pafta, 2283 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlarda imar planı değişikliği teklifi ile ilgili Efeler Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 268 sayılı kararında kat yüksekliği sehven hatalı yazıldığından kat yüksekliğinin Yençok:24.00m(8kat) olarak tashihi ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5.06/07/2017 tarih ve 178 sayılı meclis kararına Expertiz, Oto Ses Sitemleri Satış ve Montaj, Mobilya Döşeme Atölyesinin ilave edilmesi ve beldeleri de kapsaması, vatandaşlarımızın mesken olarak kullandığı yerleşim alanları içerisinde bahse konu işletmelere yeni ruhsat verilmemesi ve yerleşim alanları içinde önceki zamanlarda açılmış bu tip işyerlerinin ruhsat devri yapılmaması ile ilgili Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6.İlimiz Efeler İlçesinde faaliyet gösteren ve Federasyonumuza üye spor kulüplerinden Dalama Spora nakdi yardım yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7.İlimiz Efeler İlçesinde faaliyet gösteren ve federasyonumuza üye AydınSpor 1923 kulübünün amatör olarak akademi lig ve yerel liglerde mücadele eden altyapı Ul4-Ul5-Ul6-Ul7-Ul8-Ul9 takımlarına nakdi yardım yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8.Belediyemiz ve Aydın Lisesi Mezunları Derneğinin 6-7 Ocak 2018 tarihleri arasında Adnan Menderes Yaşam Merkezinde ortaklaşa düzenleyeceği, 2. Ulusal ELO Satranç Turnuvasında dereceye giren katılımcılara ödül verilmesi ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9.Hakkari Yüksekova Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nın önüne Aydın'ımızın ve Efelerimizin sembolü olan Efeler Büstünün yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10.Belediyemize ait ambalaj atıklarını toplama ayırma tesisi bulunmaması ve belediyemiz sınırları içerisinde söz konusu tesis kurulacak büyüklükte ve özellikte bir yer bulunmaması nedeniyle, ambalaj atıklarının toplama ve ayırma işinin bu alanda lisanslı firmalara ihale yoluyla bedel alınarak yaptırılması amacıyla imtiyaz devrinin yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11.Aydın İli, Efeler İlçesi, Kardeşköy Mahallesi, tapuda 1633 parselde Efeler Belediyesi adına kayıtlı 745,18 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Cami ve Kur’an kursu yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre tahsis yapılıp yapılamayacağı, tahsis yapılacak ise tahsis süresinin belirlenmesi ve söz konusu taşınmazla ilgili yapılacak olan tahsis protokolünü imzalamak üzere Efeler Belediye Başkanı M.Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesi ile ilgili Meclis İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

                                                                                                                      M.Mesut ÖZAKCAN

                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.