İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

03.01.2023

04.01.2023 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.01.2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.00’DA

BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

  1. Zabıt Özetinin okunması.

 

  1. Meclis üyelerine verilecek huzur hakkı ücretleri ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. 03.08.2017 Tarih ve 197 Sayılı Efeler Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenen İçkili Alan Bölgesine ilave yapılması ile ilgili Meclis Esnaf ve Pazar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. Umurlu Mahallesinin nüfusunun yoğun olması ve sınırlarının geniş olması sebebiyle Mahallenin bölünmesi talebi ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 184 ada 245, 246, 247, 248, 249, 250,  251, 252, 253, 254, 255, 256, 262 parsel numaralı taşınmazlar için uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 1468 ada 7 parsel nolu taşınmaz, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Temel Eğitim Tesis Alanında, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlköğretim alanında kalan taşınmaz için; yapılaşma koşullu Orta Okul Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. İlimiz Efeler İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 6215 ada 2 parsel nolu taşınmaz, yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre İlköğretim Alanında, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlköğretim alanında kalan taşınmaz için; yapılaşma koşullu Lise Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. İlimiz Efeler İlçesi Ovaemiri Mahallesi 226 ada 1, 2, 3, 4 parsel nolu taşınmazlar, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2022 tarih ve 344 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ticaret + Turizm Alanı ve Otopark alanında kalan taşınmaz için, yapılaşma koşullu Ticaret + Turizm Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

  1. İlimiz Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi 134 ada 6, 7 ve 8 parsellerde kayıtlı taşınmazlar için uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

M. Fatih ATAY

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.