İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

03.06.2021

04.06.2021 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.06.2021 CUMA GÜNÜ SAAT 10:00’DA  BELEDİYE NEVZAT BİÇER MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU 

TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 

 

1-Zabıt Özetinin okunması.

 

2-Efeler İlçesi Kuyulu Mahallesi 237 ada 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların imar planı değişikliğine göre koşullu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında yer alan taşınmazlar için 2 nolu parseldeki Trafo Alanının kaldırılarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesi ve 1 nolu parselin doğu cephesinde çekme mesafesi içerisinde Trafo Alanı kullanımı getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

3-Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi 163 ada 1 parsel ve 163 ada 8 parsel nolu taşınmazların serbest nizamın değiştirilmesi, belirtilen alanda ada bazında etüt çalışması yapılarak yönetmeliğe uygun hale getirilmesi amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

4-Efeler İlçesi Meşrutiyet (Mimar Sinan-Girne)  Mahallesi 1573, 6449, 6450, 6451, 6411, 6414, 6419, 6420, 6421, 6423, 6424, 6427, 6319, 6320, 6435, 6446, 6442, 6434, 6429, 6428, 6301, 6291, 6231, 6452, 6230, 6391, 6398, 5965, 5960, 6232, 6252, 6251, 6246, 6243, 6242, 6214, 6209,6228, 6030, 5881, 6400, 6228, 6229, 1763, 6226, 6225, 6408, 1802, 6406, 6222, 6218, 6410, 1938, 1939, 6219 adalardaki yüksekliklerin imar planında h: serbest olarak belirtildiği görülmüştür. 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6.Maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 8.Maddesine “İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez.” ibaresi eklenmiş olup bahsedilen kanun maddesine istinaden yükseklik belirlenmesi amaçlı imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

5-Efeler İlçesi Ovaemiri Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanmış, Nazım İmar Planına göre 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yapılmış olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7(b)  maddesine göre nazım planına uygun olarak hazırlanacak uygulama imar planlarının ve bu planlarda yapılacak değişikliklerin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının uygun olup olmadığı ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

6-Çeştepe Mahallesi 825 ada 17 parsel, 1212 ada 200 parsel ve Güzelhisar Mahallesi 1212 ada 203 parsel nolu uygulama imar planı değişikliği itiraz edilmiş olup söz konusu itirazın değerlendirilmesi ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

 

                                                                                                                        M. Fatih ATAY

Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.