İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

04.07.2018

04.07.2018 MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.07.2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 18.00’DE BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

 1. Zabıt Özetinin okunması.
 2. Mezarlıklar Müdürlüğü Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 3. Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili Meclis Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 4. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15. Maddesi kapsamında işyerlerinden alınan yıllık ilan ve reklam vergilerinin, çevre temizlik vergisi ödeme dönemlerinde alınması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 5. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün gerçekleştireceği işlerde kullanılmak üzere ihtiyacı olan ödenek miktarının Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün bütçesinden aktarılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 6. İmamköy Mahallesi 233 parselde kayıtlı 142.82 m2 lik bina ile 234 parselde kayıtlı bulunan umumi tuvaletin mülkiyeti Efeler Belediyesinde kalmak üzere 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin kararında belirtilen 144.000.00 TL artırılması halinde tapuya şerh verilmesi ve işletmenin çalıştırılması ile ilgili tüm sorumlulukların Efebel İnşaat Temizlik Spor Gıda Turizm Jeotermal San. ve Tic. A.Ş ait olmak üzere 3. şahıslar eli ile de çalıştırılması ile ilgili Meclis Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
 7. İlimiz Efeler İlçesinde faaliyet gösteren Aydın Efe Spor Basketbol Kulübüne 100.000,00TL nakti yardım yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 8. İlçemizin imar açısından olumlu sonuçları baz alınarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılması istenen değişiklik talepleri ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 9. Efeler İlçesi, Işıklı Mahallesi, 135 ada 1 parsel numaralı yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, konut dışı kentsel çalışma alanında yer alan taşınmaz için, ticaret kullanımı ve 1 adet trafo kullanımı getirilmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 10. Efeler İlçesi, Kuyulu Mahallesi 239 ada 6,7,8,9,10 parseller, 278 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsel nolu ve 279 ada 1 parsel nolu yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 11. Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi 1290 ada 37 parsel nolu yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında bir kısmı orta bir kısmı yüksek yoğunluklu konut alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 12. Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi 2267 ada 5 parsel nolu 3.639,54 m2 alan büyüklüğündeki taşınmaz yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında bir A+LPG alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Meclis İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

                                                                                                          M.mesut ÖZAKCAN

Belediye Başkanı

©2023 Efeler Belediyesi.