İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0530 043 09 09

05.01.2015

05.01.2015 TARİHLİ BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.01.2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00’DA
 BELEDİYE MECLİS SALONUNDA YAPACAK OLDUĞU  
TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.


1. Zabıt Özetinin okunması,

2. Denetim Komisyonu Üye Seçimi,

3. Kıyı ege Belediyeler Birliğine Üye olunması ve 3 Asil, 3 Yedek üye seçimi,

4. İmar Planı Tadilatlarının görüşülmesi,

5. Belediye Meclisinin 15.10.2014 tarih ve 135 nolu meclis kararı ile 2015 Mali Yılında uygulanacak olan Gelir Ücret Tarifesinin 12. Ve 13. Bölümün iptali ile 19.bölümün c bendinde sehven yapılan hatanın düzeltilmesi hususunun görüşülmesi,

6. 2015 yılı Gelir Ücret tarifesinde Belediyemize bağlı müdürlüklerin talepleri doğrultusunda değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi,

7. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi p fıkrası gereğince; Gelibolu İlçesi Kavakköy Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Mesut ÖZAKCAN’a yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi,

8. Belediyemizin görev ve sorumluluk alanında kalan muhtarlıkların elektrik, su, ısınma, iletişim, bilgi işlem ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarının karşılanması için yardım yapılması hususunun görüşülmesi.

9. Zabıta Müdürlüğünün yazıları doğrultusunda; Pazar yerleri ile ilgili taleplerin görüşül-mesi,

10. Efeler Belediyesi sınırları içerisinde; içkili yer bölgelerinin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi.

11. Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenecek maktu fazla mesai ücretinin belirlenmesi
 hususunun görüşülmesi.

12. Efeler Meşrutiyet Mahallesi tapunun, 1386 ada, 55 parselde kayıtlı imar planında konut
 alanında kalan 416,29 m2 yüz ölçümlü parselde 0,55 m2'ye tekabül eden 55/41629 paylı
 belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir
 Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

13. Efeler Osman Yozgatlı Mahallesinde, 6201 ada, 24 parseldeki belediye arsasının emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

14. Efeler Kurtuluş Mahallesi, 303 ada, 39 parseldeki sıyrık Belediye arsasının, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

15. Aydın Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 2337 ada, 2 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 903,07 m2 yüzölçümlü parselde 41,77 m2'ye tekabül eden 37/800 paylı Belediye hissesinin, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

16. Aydın Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, tapunun 6388 ada, 11 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 142,00 m2 yüzölçümlü parselde 4,00 m2'ye tekabül eden 2/71 paylı Belediye hissesinin, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

17. Aydın Efeler İlçesi, Güzelhisar Mahallesi, tapunun 2300 ada, 3 parselinde kayıtlı, imar planında konut alanında kalan 1080,11 m2 yüzölçümlü parselde, 2,25 m2'ye tekabül eden 1/480 paylı Belediye hissesinin, emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere, kıymet takdir komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışı hususunun görüşülmesi,

18. T.C. Aydın Valiliği, Devir Tasfiye ve paylaştırma Komisyonunca Belediyemize devredilen eski ve yıpranmış durumda olup ekonomik ömrünü doldurmuş araçların; karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri gereğince kayıt ve tescilinin Efeler Belediyesi adına yapılarak hurdaya çıkarılması şartıyla Aydın Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması hususunun görüşülmesi,

19. T.C. Aydın Valiliği, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Belediyemize devredilen ancak; ekonomik ömrünü doldurmuş olan taşıtlar ve muhtelif hurda malzemelerinin Makine Kimya Endüstrisi Hurda İşletme Müdürlüğüne satışının yapılması hususunun görüşülmesi,

20. Adnan Menderes Mahallesi 510 sokak ve 513 sokağın kesiştiği yerde bulunan isimsiz parka isim verilmesi, ayrıca Gölhisar Mahallesi Merkez Camii bitişiğinde bulunan isimsiz parka rahmetli Eski Muhtar Raşit KOCABIYIK İsmi verilmesi hususlarının görüşülmesi,

21. Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi’ndeki Enstitü Caddesi’nin (diğer adıyla Mimar
 Kemal Caddesi) “Kubilay Caddesi” olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi.

22. Denizli İli Bekilli İlçe Belediyesine araç ve ekipman yardımı yapılması hususunun görüşülmesi

 

M. Mesut ÖZAKCAN
Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.