İletişim Merkezi

444 80 09

Whatsapp Hattı

0533 706 01 09

09.01.2017

05.01.2017 MECLİS ALINAN KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.01.2017 TARİHLİ OCAK AYI

MECLİS TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

1.Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimine ait zabıt özetinin okunan haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verildi.

2.Kocagür Mahallesinde Aydın Çevre Yolunun Aydın-Denizli Devlet Karayolu bağlantısının sağlanması amaçlı talep edilen UİP-2131,22 PİN işlem nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin üst ölçek imar planına uygunluk gösterdiği, kamu yararı amaçlı olduğu gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3.Tepecik Mahallesi, M19B18A3A pafta, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 ve 2 parsel, 120 ada 1 parsel ve 820 ada 43 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4.Ata (Orta) Mahallesi, 18M1 pafta, 6277 ada 2,3,4,5 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)Maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

5.Cumhuriyet Mahallesi, 18J2 pafta, 2338 ada 1 ve 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.(4) maddesine göre, önerilen yüksekliğin çevre yapılara uygunluk göstermediği gerekçesiyle uygun olmadığından reddine oy birliği ile karar verildi.

6.Ata Mahallesi, 17L2 pafta, 2001 ada 17 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 4.maddesine uyarlılık gösterdiği gerekçesiyle uygun olduğundan kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

7.Orta Mahalle, 17M1, 18M3, 18M4  pafta, 2768 ada 2, 3, 4, 14, 42, 45 parsel nolu taşınmaz üzerinde talep edilen 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26(1)maddesi kapsamında incelendiğinde, nüfus artışına sebep olmadığından, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu olmadığı üst ölçek imar planına uyarlılık gösterdiği gerekçesi ile uygun olduğundan kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8.Orta Mahalle 6548 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 parseller, 6578 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17,18 parseller, 6579 ada 1 parsel, 6580 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller, 2769 ada 31,32,33,34,37,38,39,40 parsellere ilişkin Efeler Belediyesi Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun bulunan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.03.2015 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Aydın 2.İdare Mahkemesinin E.2015/586 K:2016/995 sayılı kararına istinaden iptal edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

9.Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı doğrultusunda mülkiyeti kamuya ait olmak üzere, kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerde imar planı gerektirmeyen köyün genel ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sosyal tesisler ve eğitim tesisleri gibi kullanımlar (köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, ptt, karakol, mezarlık vb.) için yapılaşma koşullarının, söz konusu yatırımlara ait projeler doğrultusunda uygulama yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

10.Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Bilgi İşlem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin komisyondan geldiği haliyle kabulüne toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

11.Belediye Bütçemizin 46.09.21.34-08.2.0 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 07.1.9.03 “Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara” ekonomik kodlu bütçe tertibinde bulunan 238.000,00-TL. nin alınarak 46.09.21.35-01.1.2 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.1.9.03 “Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara” ekonomik kodlu bütçe tertibine aktarılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

12.Belediyemiz 2017 yılı Gelir Ücret Tarifesinin,

1-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düğün salonlarını ilgilendiren tarifesinin altına aşağıdaki tablonun eklenmesine,

KONUKLU

KIŞLIK

300 TL.

KIŞLIK YEMEKLİ

350 TL.

YAZLIK

200 TL.

YAZLIK YEMEKLİ

250 TL.

 2-Zabıta Müdürlüğü 2017 yılı Gelir Ücret Tarifesinin “Gayrisıhhi Müesseseler Yerinde tetkik ve Kontrol Ücreti” bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki tablonun eklenmesine,

ENERJİ SANTRALLERİNİN YERİNDE TETKİK, KONROL VE KOMİSYON TESPİT ÜCRETLERİ

A

Toplam ısıl gücü 20 MW altında kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji santralleri

50.000,00 TL

B

Rüzgâr Enerji Santralleri

C

Jeotermal Enerji Santralleri ile bu enerjiden 5 MW ve üzerinde kullanan tesisler

D

Hidroelektrik Santralleri (HES)

toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

13.Belediyemiz bünyesinde anons aracı olarak kullanılmak üzere 1 adet minibüsün DMO’dan tedarik edilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

14.Kemer mahallesi Hayrat Caddesi 1757 sokak arasında yeni yapılacak Parka Şehit J. Er Orkun Alp ARSLAN isminin verilmesine, Kemer mahallesi Hayrat caddesi Ayko 3. Cadde arasında yeni yapılacak Parka Şehit Deniz Astsubay Özgür KAHRAMAN isminin verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

15.Belediyemiz Zabıta personeline 2016 yılı için ödenmekte olan 428,00 TL. tutarındaki aylık maktu çalışma ücretinin, 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K cetveline göre 453,00 TL’ye yükseltilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

16.Adnan Menderes Mah, Armutlu Mah, Bademli Mah, Balıkköy Mah, Böcek Mah, Cuma Mah, Çayyüzü Mah, Dalama Mah, Dereköy Mah, Fatih Mah, Gödrenli Mah, Gölcük Mah, Gözpınar Mah, Güzelhisar Mah, Hasan Efendi-Ramazan Paşa Mah, Ilıcabaşı Mah, İlyasdere Mah, İmamköy Mah, Kalfaköy Mah, Karaköy Mah, Kırıklar Mah, Kuloğulları Mah, Köprülü-Veysi Paşa Mah, Kuyulu Mah, Mesudiye Mah, Mesutlu Mah, Meşrutiyet Mah, Mimar Sinan Mah, Orta Mah, Serçeköy Mah, Sıralılar Mah, Şevketiye Mah. ve Yağcılar Mahallesinde mülkiyeti ve tasarrufu belediyemize ait muhtarların kullandığı taşınmazların ilgili muhtarlıklara 05/04/2016 tarih 69 sayılı Belediye Meclis Kararında belirtilen 3 (üç) yıl süreli (04/04/2019 tarihine kadar) ve bedelsiz tahsis olmasına oy birliğiyle karar verildi.

17.Aydın İli, Efeler İlçesi, Dalama Mahallesi tapuda, 2903 parselde kayıtlı, üzerinde 1. ve 2. Derecede korunması gerekli kültür varlığı tescilli bina bulunan 1.568,00 m² yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılmasını teminen 3194 sayılı Kanunun 10.maddesine göre 2014 - 2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık İmar programına ilave edilmesi hususunun yerinde inceleme yapıldıktan sonra Şubat toplantısında tekrar değerlendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

18.Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapuda, 2477 ada, 3  parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 250,98 m² yüzölçümlü parselde 6,17 m²'ye tekabül eden 59/2400 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına oy birliğiyle karar verildi.

19.Efeler İlçesi, Ata Mahallesi tapuda, 6263 ada, 52 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 338,83 m² yüzölçümlü parselde 16,23 m²'ye tekabül eden 1623/33883 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına oy birliğiyle karar verildi.

20.Efeler İlçesi, Kemer Mahallesi tapuda, 6340 ada, 21 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 210,50 m² yüzölçümlü parselde 6,21 m²'ye tekabül eden 621/21050 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına oy birliğiyle karar verildi.

21.Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahalle tapuda, 6404 ada, 6 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 105,52 m² yüzölçümlü parselde 8,51 m²'ye tekabül eden 5/62 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına oy birliğiyle karar verildi.

22.Efeler İlçesi, Orta Mahalle tapuda, 168 ada, 22 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 162,26 m² yüzölçümlü parselde 1,66 m²'ye tekabül eden 83/8113 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına oy birliğiyle karar verildi.

23.Efeler İlçesi, Hasan Efendi Mahallesi tapuda, 359 ada, 52 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 383,65 m² yüzölçümlü parselde 2,82 m²'ye tekabül eden 282/38365 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına oy birliğiyle karar verildi.

24.Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi tapuda, 1459 ada, 24 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 235,35 m² yüzölçümlü parselde 1,29 m²'ye tekabül eden 43/7845paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışına oy birliğiyle karar verildi.

25.Efeler İlçesi, Ovaemiri Mahallesi tapuda, 213 ada, 13 parselde kayıtlı imar planında konut alanında kalan 349,54 m² yüzölçümlü parselde 153,33 m²'ye tekabül eden 15333/349,54 paylı belediye hissesinin emlak beyan değerinin altında kalmamak üzere Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacak kıymet takdirine göre satışının ertelenmesine toplantıya oy birliğiyle karar verildi.

M. Mesut ÖZAKCAN

               Belediye Başkanı

 

©2023 Efeler Belediyesi.